Oferte locuri de munca top

Veniturile bugetare au crescut cu 5,5%

IMG585Execuţia bugetului general consolidat la data de 30 septembrie 2014 s-a încheiat cu un excedent de 0,06% din PIB. Astfel România s-ar putea încadra în ţinta de deficit de 2,2% pentru 2014.

Veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 5,5% în primele nouă luni din acest an comparativ cu acelaşi interval al anului precedent. Valoarea acestora a fost de 155,4 miliarde lei, reprezentând reprezentând 23,5% din PIB.

S-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din: contribuţiile de asigurări sociale (+2.670 mil. lei), accize (+1.768 mil. lei), impozite și taxe pe proprietate (+1.717 mil. lei), impozitul pe profit (+1.062 mil. lei), TVA (+290 mil.lei).

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la impozite şi taxe pe proprietate cu 4,7%, taxe pe utilizarea bunurilor cu 3,3% şi venituri nefiscale cu 1,3%.
În schimb veniturile din taxe pe utilizarea bunurilor s-au redus cu 44%.

Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate înregistrează în continuare un nivel relativ scăzut, reprezentând 0,8% din PIB, dar sunt cu 9,6% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 155,0 miliarde lei, s-au redus atât în termeni nominali, cu 0,3% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, cât şi în termeni reali, acestea fiind inferioare cu 1,3 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 16,5 miliarde lei, respectiv de 2,5% din PIB, faţă de 19,4 miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului precedent.

În perioada raportată din anul 2013 s-au plătit arierate ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale în sumă de circa 2 miliarde lei, precum şi arierate ale administraţiilor locale din împrumuturi din trezorerie în sumă de 800 milioane lei.

Sus