Oferte locuri de munca top

Varianta Ocolitoare Iasi Est: oferte depuse pentru realizare SF

Au fost depuse ofertele pentru elaborarea Studiilor de Prefezabilitate și de Fezabilitate, necesare realizării Variantei Ocolitoare Iași Est.

Valoarea estimată a contractului este de 4.146.843 lei fără TVA.

Finanțarea este realizată prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

Până la termenul limită, 22 noiembrie 2021, au participat patru ofertanți la procedura de achiziție publică.

Aceștia sunt:

* Consitrans SRL

* Inpro Muhendislik Musavirlik Anonim Sirketi

* Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL

* Asocierea SPC Elite Consulting SRL (lider de asociere), Specialist Smart Group SRL

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Factorii de evaluare a ofertelor sunt: prețul ofertei (cu o pondere de 40%), experiența deținută de managerul de proiect (8%), experiența deținută de specialistul drumuri, specialist poduri, specialist geotehnică și fundații, (6% pentru fiecare specialist), experiența deținută de specialist în protecția mediului (4%), demonstrarea metodologiei adecvate de prestare a serviciilor (18%), și planificarea adecvată a resurselor tehnice și umane (12%).

Durata contractului este de 18 luni de la data de începere a Contractului.

Din această perioadă, două luni sunt alocate Studiului de Prefezabilitate, 4 luni sunt alocate pentru elaborarea documentației necesare licitării ulterioare a contractului de execuție a lucrărilor și pentru depunerea aplicației necesare finanțării din fonduri europene nerambursabile.12 luni sunt alocate Studiului de Fezabilitate.

Varianta Ocolitoare Iași Est centurii face legătura dintre DN24 (dinspre Vaslui) cu traseul autostrăzii A8 (centura nord a Iaşului).

Drumul are 29 km, dintre care 24 km reprezintă traseu nou, iar 5 km se suprapun cu DN24 şi ar urma să fie modernizaţi.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

Sus