Oferte locuri de munca top

Varianta albastra pentru traseul autostrazii A8, Targu Mures – Iasi – Ungheni

Numărul imobilelor afectate de traseul propus pentru autostrada A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni nu este de ordinul sutelor cum au susținut localnicii, ci de ordinul zecilor și nu sunt afectate lăcașe de cult.

Aceasta este constatarea echipei formată din reprezentanți ai CNAIR S.A și ai Proiectantului care a verificat zona cuprinsă între Lețcani și Golăești, pentru identificarea constrângerilor și pentru analizarea aspectelor sesizate de locuitori.

Au fost parcurse alternativele de traseu clasate pe primele două locuri în cadrul Analizei Multicriteriale – Etapa 1 (varianta verde și varianta albastră) dar și zona unde ar putea fi construit drumul de legătură care va asigura conexiunea Autostrăzii A8 cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași.

CNAIR S.A. a solicitat celor 24 de U.A.T-uri intersectate să prezinte un punct de vedere oficial în legătură cu variantele de traseu analizate. Până în prezent au fost primite doar 10 răspunsuri care susțin realizarea variantei albastre de traseu.

Echipa de control a identificat și o nouă zonă pentru realizarea drumului de legătură care va asigura conexiunea Autostrăzii A8 cu Aeroportul Internațional Iași si cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași.

În plus, reprezentanții CNAIR S.A și cei ai Proiectantului au participat pe 2 decembrie la o nouă dezbatere pe marginea variantelor de traseu, propuse pentru zona cuprinsă între localitățile Lețcani și Golăești. Aici au fost analizate aspecte tehnice legate de amplasarea nodurilor rutiere și de corelarea cu obiectivele de investiții derulate de Autoritătile Publice Locale.

Printre solicitările formulate cu această ocazie se numără și cea privind realizarea drumurilor de legatură cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași, la profil de 2 benzi de circulatie pe sens.

Reprezentanții Unităților Administrativ Teritoriale prezenți la dezbatere au agreat varianta albastră de traseu.

Prestatorul urmează să realizeze o analiză detaliată pe varianta albastră, în concordanță cu toate constrângerile identificate și confirmate în teren în privinâa variantei verzi dar și cu solicitarile reprezentanților Autorităților Publice Locale.

Tot Prestatorul trebuie să analizeze și să propună încă o alternativă de traseu pentru realizarea conexiunii cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași, tinând cont de observațiile privind natura terenului de fundare din zona în care a fost propus traseul inițial.

CNAIR S.A. va organiza noi consultari publice cu toti factorii implicați, după finalizarea analizei traseului, în conformitate cu aspectele constatate.

Informații suplimentare

În Etapa 1 de Analiză Multicriterială (AMC), în care se află proiectul în acest moment, sunt evaluate o serie de opțiuni și combinații de variante de traseu, din perspectivă cantitativă, folosind criterii tehnologice, financiare, sociale și de mediu, derivate din obiectivele specifice ale proiectului.

Din această primă etapă a Analizei Multicriteriale vor rezulta două alternative de traseu, care vor fi evaluate în a II-a Etapă a Analizei Multicriteriale.

În Etapa a II-a de Analiză Multicriterială, se va efectua o analiză multi-criterială orientată pe alternativele selectate în prima Etapă și variantele tehnologice posibile ale acestora.

Analiza Multicriterială – Etapa a II-a, va include, ca principal criteriu, Analiza Cost-Beneficiu restransă, precum și alte criterii care nu sunt considerate din punct de vedere conceptual în Etapa 1.

În prima Etapă a Analizei Multicriteriale a Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, Proiectantul a propus 5 alternative de traseu, 4 dintre acestea studiate în premieră iar cea de a 5-a, reprezentând o variantă revizuiă a traseului stabilit în cadrul Studiului de Fezabilitate, întocmit în anul 2011.

În conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, Proiectantul a propus și un drum de legatură care va asigura conexiunea Autostrazii A8 cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus