Oferte locuri de munca top

Vanzarile din domeniul privat al statului sau al UAT-urilor: clarificari

A fost propusă o prevedere legislativă care să clarifice regulile speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat al statului sau al UAT-urilor.

În prezent, legea prevede ca aceste vânzări să fie realizate prin licitație publică.

Însă această prevedere nu îşi găseşte aplicabilitatea practică şi în contextul selecţiei evaluatorilor, persoane fizice sau juridice, care au în sarcină întocmirea raportului de evaluare în vederea stabilirii preţului de piaţă determinat.

Astfel, mai mulți senatori și deputați PNL au înaintat un proiect de lege care să asigure un cadru transparent al procedurii de selecţie a evaluatorilor, conform principiilor şi regulilor reglementate în Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Mai exact, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel, preţul minim de vânzare a bunurilor din domeniul privat va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi şi selectaţi cu respectarea prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, şi valoarea de inventar a imobilului.

Inițiatorii explică faptul că în practica administrativă, procedura licitaţiei publice în cazul acestor vânzări poate fi îngreunată, raportat la obligativitatea selecţiei evaluatorilor, în orice context, prin licitaţie publică, fără a se ţine cont de nivelul de resurse financiare sau materiale al unităţilor administrativ-teritoriale sau al pragurilor valorice pentru contractele de achiziţie publică.
În aceste condiţii, avantajul prezentei propuneri legislative are în vedere introducerea unei sfere mai extinse a procedurii de selecţie a evaluatorilor, reglementată transparent şi complet în Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, al cărei conţinut prevede o diversitate a procedurilor de atribuire şi a valorilor estimate, eliminând în acest sens premisele unor proceduri suplimentare costisitoare şi, în egală măsură, tergiversarea vânzării bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, mai explică inițiatorii.

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus