Oferte locuri de munca top

Vanzarea si cumpararea centralelor electrice E-SRE va fi reglementata

Au fost votate noi reglementări privind vânzarea – cumpărarea de centrale electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie (E-SRE) împreună cu certificatele verzi aferente sau cele amânate de la tranzacționare.

Propunerea a trecut de Senat cu 121 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

Modificările mai au în vedere ca, la înstrăinarea unei centrale electrice acreditate, transferul de certificate verzi aflate în contul producătorului de E- SRE ce deține centrala electrică să nu fie considerată tranzacție comercială.

Astfel să fie respectată regula tranzacționării certificatului verde o singură dată între producătorul E – SRE în calitate de vânzător și furnizorul de energie electrică în calitate de cumpărător.

Totodată, propunerea legislativă urmărește crearea unui cadru legal pentru punerea în aplicare a unor sentințe judecătorești privind scutirea de la plata certificatelor verzi de către consumatorii exceptați, până la concurența sumelor de bani prevăzute de aceste hotărâri judecătorești.

Aceasta va permite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE să realizeze mecanismele subsecvente de punere în aplicare a acelor sentințe.

Mai exact, va fi oferit dreptul producătorului acreditat sau producătorului căruia i se modifică, întrerupe, retrage sau expiră după caz, acreditarea inclusiv pentru situația închirierii/înstrăinării, perioadele după caz, a uneia sau mai multor centrale electrice acreditate:

* să obțină certificatele verzi amânate de la tranzacționare, inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare sau după modificarea, retragerea acreditării pentru una sau mai multe centrale electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

* să tranzacționeze, inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare sau după modificarea, retragerea acreditării pentru una au mai multe centrale acreditate, până la data de 31 martie 2032, certificatele verzi emise pentru producția proprie realizată în perioada de valabilitate a deciziei de acreditare.

Certificatele verzi aflate în cont, precum și certificatele verzi amânate de la tranzacționare ale producătorului de energie electrică din surse regenerabile care închiriază/înstrăinează o centrală electrică acreditată vor putea fi transferate producătorului care preia centrala electrică respectivă, fără a fi considerată tranzacție comercială.

Aceasta cu condiția ca certificatele verzi astfel transferate să fie emise pentru energia electrică produsă și livrată din centrala electrică care face obiectul închirierii/înstrăinării.

Pentru situațiile în care o instanță judecătorească dispune printr-o hotărâre definitivă recuperarea de către un operator economic a unor sume de bani aferente unor certificate verzi pe care le-a achiziționat într-o perioadă anterioară, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei va stabili modalitatea de recuperare a sumelor de bani aferente pentru operatorul economic în cauză, pe baza cotei individuale de achiziție de certificate verzi, până la recuperarea sumelor prevăzute în hotărârea instanței judecătorești.

Cota obligatorie individuală de achiziție de certificate verzi va reprezenta cota de achiziție de certificate verzi impusă operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi, pentru o perioadă determinată, pentru energia electrică estimată a fi facturată, respectiv furnizată, unui оperator economic beneficiar al unei hotărâri judecătorești pe care i se acordă dreptul de a recupera o sumă de bani aferentă unor certificate verzi achiziționate într-o perioadă anterioară.

Pentru operatorii economici care dețin hotărâri judecătorești definitive, ANRE va stabili modalitatea de recuperare a sumelor de bani aferente certificatelor verzi pe care aceştia le-au achiziționat într- o perioadă anterioară.

Eventualele plăți efectuate de ANRE în contul operatorilor economici beneficiari ai unor hotărâri judecătorești, vor fi rambursate lunar de către ANRE acestor operatori economici și nu pot depăși valoarea reducerii lunare a cheltuielilor cu certificatele verzi realizate de aceştia.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus