Oferte locuri de munca top

Vanzarea locuintelor ANL: noi propuneri

Modalitățile de vânzarea a locuințelor realizate de Agenția Națională pentru Locuințe ar putea fi modificate ca urmare a unei noi propuneri legislative înaintată de mai mulți senatori și deputați PSD

Astfel, locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele destinate exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, ar urma să poată fi vândute după expirarea a minimum 6 ani de la data încheierii primului contract de închiriere

către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.

Sau să poată fi vândute după minimum 1 an de la data încheierii primului contract de închiriere, cu condiţia consemnării interdicţiei de vânzare pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.

În prezent, după cumpărarea unei locuințe ANL proprietarul nu poate vinde locuința timp de 5 ani, interdicția vânzării fiind înscrisă în cartea funciară, explică inițiatorii. Acest aspect este acoperitor pentru situația de speculă doar în cazul în care proprietarul, la finalizarea perioadei de minimum 1 an de chirie decide să vândă proprietatea, creându-și un avantaj financiar calculat la momentul închirierii locuinței respective.

Peste 185 de noi apartamente, intr-o zona turistica

Dar, în condiițile în care chiriaşul locuiește în locuința respectivă minimum 6 ani, cumpărarea și vânzarea ulterioară nu ar trebui condiționată, aspectele ce țin de speculă sunt improbabile, consideră inițiatorii.

Mai mult, modificările propuse vizează și stabilirea prelungirii contractului de închiriere pe perioade de câte 5 ani, în condițiile în care, în prezent, de la data repartizării locuinței, contractul inițial se încheie pe o perioadă de cinci ani, urmând apoi prelungirea succesivă anuală. Prelungirea contractului de încheiere pe perioade de câte cinci ani vine în ajutorul chiriașului, în sensul în care valabilitatea contractului pe această perioadă ajută în situația încheierii contractelor de utilități și obținerea vizei de flotant, restul actelor cerute prin legislația în vigoare urmând a fi depuse anual, în vederea reactualizării datelor.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus