Oferte locuri de munca top

Vanzarea de terenuri agricole pentru investitii: modificari legislative neconstitutionale

Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că este neconstituțională Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului,

În esență, Curtea a reținut că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică și nu ordinară, întrucât operează modificări de substanță asupra regimului juridic general al proprietății, care, potrivit Constituției, trebuie reglementat prin lege organică.

Legea examinată extrage categoria terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt amplasate culturi de pomi și de viță-de-vie, aflate în proprietatea persoanelor fizice, din câmpul de aplicare a unei legi organice – Legea nr.17/2014 și îi configurează, astfel, un regim juridic derogator, propriu, care impunea adoptarea sa prin lege organică.

Sapte cladiri intr-un nou ansamblu din Bucuresti

Modificările aduse Legii nr. 17/2014 vizau:

* instituirea posibilității de achiziționare de terenuri agricole situate în extravilan, pentru obiective de investiții de interes public local de către unitățile administrativ-teritoriale, prin excepție de la condițiile și termenele prevăzute în Legea nr. 17/2014, privind exercitarea dreptului de preempțiune, de către persoanele fizice, persoanele juridice și alți potențiali cumpărători;

* excluderea din sfera de aplicare a acestei legi, a terenurilor agricole situate în extravilan, pe care sunt amplasate culturi de pomi și viță-de-vie, aflate în proprietatea persoanelor fizice, care pot înstrăina o suprafață de cel mult 3 ha într-o perioadă de 3 ani;

* înlăturarea obligației de plată a impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă în cazul vânzărilor ce au ca obiect terenurile agricole situate în extravilan pe care sunt amplasate culturi de pomi și viță-de-vie, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare.

Sus