Oferte locuri de munca top

Valoarea medie a unui racord la gaze

Valoarea medie a unui racord, în cazul racordării clienților casnici la sistemele de distribuție a gazelor naturale, va fi aprobată de ANRE. Aceasta odată cu aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor.

Astfel, valoarea medie a unui racord, în cazul racordării clienților casnici la sistemele de distribuție a gazelor naturale, va fi de:

* 1.725 lei pentru racorduri realizate din polietilenă,

* 1.950 lei pentru racorduri realizate din oțel.

Noul ordin ANRE reglementează și modul de stabilire a următoarelor tarife:

* tariful de analiză a cererii de racordare și tariful de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pe care solicitantul trebuie să le achite operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale;

* tariful de analiză a cererii de racordare și tariful de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale pe care solicitantul trebuie să le achite operatorului de transport și de sistem al gazelor naturale.

În calculul tarifului de racordare la sistemul de distribuire se iau în considerare costurile următoarelor activități cuprinse în contractul de racordare, respectiv:

* obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare;

* proiectarea instalației de racordare;

* verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al instalației de racordare de către un verificator de proiecte atestat de ANRE;

* execuția instalației de racordare;

* urmărirea lucrărilor privind execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare.

Tariful de racordare se regularizează de operatorul de sistem în urma întocmirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării.

Principiile de calcul al tarifului de analiză a cererii de racordare la sistemul de transport și al tarifului de racordare la sistemul de transport din prezenta metodologie pot fi utilizate și în procesul de racordare la conductele din amonte.

Operatorii sunt obligaţi să transmită trimestrial la ANRE informaţii cu privire la tipul de racordări realizate, durata de realizare a racordărilor şi numărul de contestaţii privind tarifele stabilite de operator sau soluţia tehnică de alimentare, primite cu privire la racordările realizate, pe baza unei machete ce se publică pe pagina de internet a ANRE.

Complex sportiv, in autorizare in Capitala

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus