Oferte locuri de munca top

Va incepe restaurarea monumentului istoric Biblioteca Omnia

Astăzi va fi emis ordinului administrativ de începere a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare a Bibliotecii Franceze „Omnia” din Craiova.

Clădirea monument istoric este filiala locală a Bibliotecii Naționale a României și este găzduită de Casa „Pleșia”.

Contractul „design & build” pentru elaborarea proiectul tehnic și execuția lucrărilor de consolidare și restaurare a fost atribuit săptămâna trecută societății Rasub Construct SRL. Valoarea ofertată a fost de 3.501.054 euro, fără TVA.

Proiectul este prevăzut să fie finalizat în 27 de luni, din care 3 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor. Perioadele nu includ și intervalul necesar obținerii avizelor și acordurilor și nici cel aferent obținerii autorizației de construire.

Lucrările de execuție vor cuprinde toată suprafața desfășurată a imobilului totalizând 1.665 mp și terenul aferent în suprafață de 1.035 mp.

La nivelul componentelor principale se va interveni pentru eradicarea biodegradării și eliminarea umidității în scopul asanării și conservării monumentului istoric. Se va reconsidera amenajarea clădirii ca bibliotecă, cu spațiile conexe necesare funcționării în condiții moderne, cu spații expoziționale și multifuncționale și consolidarea clădirii fără afectarea plasticii arhitecturale și ținând cont de statutul de monument istoric.

Lucrările vor cuprinde, de asemenea, refacerea tencuielilor degradate la pereți și tavane, restaurarea integrală a acoperișului, reabilitarea tâmplăriei interioare și exterioare, reabilitarea pardoselilor calde și reci și a scării interioare și restaurarea detaliată a componentelor artistice. Totodată, se vor înlocui și/sau reface instalațiile electrice, de ventilare și condiționare, sanitare și de curenți slabi și a sistemelor de antiincendiu și antiefracție.

Sunt incluse și intervenții pentru refacerea integrală a trotuarelor de protecție, din dale de piatră, a pavimentelor exterioare din curte, reamenajarea spațiilor verzi, precum și asigurarea unui iluminat exterior arhitectural, favorabil perceperii obiectivului, din incintă și din parcursul stradal.

Obiectivul este cuprins, alături de alte 15 clădiri, în Proiectul F/P 1562 (2007) privind reabilitarea monumentelor istorice din România. Finanțarea acestuia este realizată de Guvern, în parteneriat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Clădirea bibliotecii este monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 cu nr. DJ-II-m-B-08029, categoria de importanță este „C”, normală, conform HG nr. 766/1997, și Clasa de importanță „II” – Construcții de importanță deosebită conform Codului de proiectare seismică P100-1-2016.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus