Oferte locuri de munca top

Va incepe proiectarea unor loturi din drumul Baia Mare – Suceava

Au fost semnate contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente loturilor 2 (Bistrița – Vatra Dornei) și 3 (Vatra Dornei – Suceava) necesare construirii Drumului de mare viteză Baia Mare – Suceava.

Ofertantul declarat câștigător pentru elaborarea SF-ului aferent lotului 2, Bistrița – Vatra Dornei este Explan SRL., valoarea contractului fiind de 15.793.026 de lei, fără TVA.

Iar SF-ul pentru lotul 3, Vatra Dornei – Suceava, va fi elaborat de Asocierea SC Best Consulting & Design SRL – Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial SA, valoare contractului fiind de 14.475.000 de lei, fără TVA.

Astfel, prestatorii trebuie să asigure următoarele servicii:

* elaborarea SF-ului;

* întocmirea documentației suport și asistența acordată beneficiarului pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;

* pregătirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și asistența tehnică acordată beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de 18 luni de la data de începere a fiecărui contract.

Sursa de finanțare a contractelor este din fonduri europene nerambursabile.

 

Drumari: Facilitatile fiscale si protectia sociala reduc penuria de muncitori

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus