Oferte locuri de munca top

Va incepe modernizarea iluminatului public in Zalau

Primăria municipiului Zalău a predat amplasamentul pentru derularea contractului de modernizare a iluminatului public. Prin intermediul acestui contract, pe 66 de străzi se înlocuiesc corpurile de iluminat, iar pe 10 străzi se realizează o rețea nouă.

Lucrările vor fi realizate de asocierea firmelor Neon Lighting SRL, EDS Electric SRL, Electromen SRL şi Electro Ursa Servcom SRL.

Valoare totală a contractului este de 11.268.825 lei cu TVA inclus, din care execuție lucrări 10.829.899 lei cu TVA.

Pe străzile 9 Mai, Aleea Mesteacănului, General Dragalina, Ioan Nechita, B.P.Hașdeu, Ciocârliei (parțial), Bulevadrul Mihai Viteazul de la Pensiunea Ramona la pasarelă gară, Dumbrava, Dumbrăvița și Torentului se realizează o retea nouă de iluminat prin amplasare de stâlpi cu corpuri de iluminat/telegestiune și se realizează canal tehnic și rețea de iluminat în subteran.

Un parc eolian va fi infiintat pe aproape 43 hectare

Principalele lucrări sunt:

– Demontarea aparatelor de iluminat şi a elementelor conexe acestora (braţe de prindere, cleme, cablu de alimentare) – 1011 buc;

– Montarea pe stâlpii existenţi a aparatelor de iluminat cu surse LED (aparate împărţite pe clase de iluminat) şi a elementelor conexe (braţe de prindere, cleme, cablu de alimentare) – 965 buc;

– Extinderea reţelei cu cablu subteran şi stâlpi metalici stradali şi montarea, pe aceştia, a aparatelor de iluminat cu surse Led (aparate împartite pe clase de iluminat) şi a elementelor conexe (braţe de prindere, cleme, cablu de alimentare) – 247 buc; Pe aceştia se vor monta 255 buc. aparate;

– Realizarea iluminatului pentru un număr de 8 de treceri de pietoni cu un număr de 16 stâlpi metalici echipaţi cu aparate de iluminat cu distributie asimetrică şi kit-uri fotovoltaice (fiecare stâlp va fi echipat cu 2 surse şi cu 2 panouri fotovoltaice);

– Toţi stalpii metalici montaţi în cadrul proiectului vor fi prevăzuţi cu priză de pământ şi cutie de conexiuni echipată cu siguranţe;

– Implementarea unui sistem de telegestiune pentru monitorizarea şi controlul centralizat al aparatelor de iluminat şi monitorizarea punctelor de aprindere;

– Lungime reţea extinsă: 8,43 km;

– Lungime reţea înlocuită (modernizare): 34 km.

Proiectul de investiții ,,Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău – Etapa II” este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus