Oferte locuri de munca top

Va fi obligatorie inregistrarea in Spatiul Privat Virtual

Înrolarea în Spațiu Privat Virtual al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) va deveni obligatorie, conform unor propuneri de modificare de urgență a Codului de procedura fiscală. De asemenea, a fost propusă și anularea unor obligații accesorii.

În prezent, înrolarea în Spațiul Privat Virtual este doar o opțiune, astfel comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță este mai puțin utilizată de către contribuabili.

Va deveni obligatorie înrolarea în SPV pentru persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi pentru persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoana fizică autorizată, întreprindere individuală şi întreprindere familială.

La data de 9 aprilie erau înregistrate în SPV un număr de 509.679 persoane juridice dintr-un număr total de 1.554.688 persoane juridice, care ar trebui să se înregistreze in SPV.

De asemenea, un număr de 34.720 persoane fizice care au cod de identificare fiscală sunt înregistrate în SPV (PFA-urile, de exemplu) dintr-un număr total de 662.128 de persoane fizice care au cod de identificare fiscală și care ar trebui să se înregistreze în SPV.

Un centru logistic din provincie va fi construit cu circa 2,5 mil euro

Anularea unor obligații accesorii

Conform proiectului OUG, au fost propuse două facilități fiscale:

* anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020.

Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, până la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. În situația în care obligația bugetară principală stabilită prin decizia de impunere a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscală dacă depune cererea până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

* anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020.

Sunt in curs de autorizare aproape 600 de locuinte noi

Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere până la anumite termene  și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus