Oferte locuri de munca top

Va fi majorata suma platita pentru lucrarile de cadastru  

Lucrările de cadastru din cadrul Programului național de cadastru şi carte funciară urmează să beneficieze de o cofinanțare mai mare din bugetul Agenției Națioanale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Aceasta conform unor amendamente aduse de deputați proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.7/1996..

Astfel, în cadrul Programului național de cadastru şi carte funciară vor fi cofinanțate lucrările de înregistrare sistematică, precum şi lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare.

Amendamentul adus de deputați propune ca ANCPI să finanțeze lucrările de înregistrare sistematică într -un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, față de maximum 60 lei + TVA/carte funciară cât este în prezent.

La aceasta se adaugă coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de relief și, după caz, coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de gradul de acoperire.

Vor face excepție serviciile contractate pentru imobile situate în zonele de aplicare a Decretului – lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, cărora li se va aplica suplimentar un coeficient de 1,4.

Prin această modificare, ANCPI propune ca modalitatea de plată a lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de instituție, în calitate de autoritate contractantă, la nivelul unității administrativ -teritoriale să se facă la un preț unitar, pe hectar.

De asemenea, având în vedere necesitatea stimulării prestatorilor serviciilor menționate în scopul identificării proprietarilor imobilelor, Agenția Națională propune ca imobilele care, în urma desfășurării lucrărilor de înregistrare sistematică, au proprietari neidentificați să fie plătite într -un procent de 10% din prețul unitar pe hectar. Această prevedere ar urma să fie aplicabilă pentru toate contractele aflate în derulare.

Prin această reglementare se urmărește atât identificarea de către prestatori, a unui număr cât mai mare de proprietari ai imobilelor, cât și asigurarea, în acest context, a unei plăți echitabile în raport cu complexitatea serviciului.

Aceasta având în vedere faptul că, potrivit legii, în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi cartea funciară, situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se modifică conform situaţiei tehnico -juridice actuale, identificată prin măsurătorile efectuate şi actele juridice colectate.

 

Descărcați aici Amendamente Legea nr. 7/1996

 

 

 

 

 

Citiți și:

Proiectarea unui pod va costa peste 41 mil euro

Peste 200 de apartamente noi, propuse in Bucuresti

Investitori italieni pregatesc dezvoltarea unor spatii de productie

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus