Oferte locuri de munca top

Va fi limitata supracontractarea fondurilor europene

Ministerul Finanțelor va stabili limitele în cadrul cărora autoritățile de management al programelor regionale vor putea să supracontracteze fondurile europene.

Aceasta potrivit unui memorandum ce va fi aprobat astăzi de Guvern.

Autoritatile de management vor putea să autorizeze încheierea/ emiterea contractelor/ deciziilor de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro pentru programul în cauză, respectiv în limita a cel mult 50% la nivel de program, dar nu mai mult de 100% la nivel de prioritate. Aceasta cu încadrare în creditele de angajament/bugetare aprobate cu această destinație prin Legea bugetului de stat pe anul 2024.

O eventuală realocare de credite de angajament/bugetare se va realiza pe măsura progresului implementării programelor.

Guvernul consideră că este necesară reanalizarea prevederilor legale în vederea stabilirii unui procent la un nivel rezonabil în care să fie posibilă supracontractarea.

Aceasta având în vedere că, în prezent, autoritățile de management au apeluri lansate sau se află în etapa premergătoare lansării (consultări publice, metodologii și criterii aprobate de comitetul de monitorizare, scheme de ajutor de stat/de minimis aprobate), existând deja o presiune a timpului.

Astfel, pentru programele regionale se impune stabilirea limitelor de supracontractare la un nivel mai redus.

Conform legii actuale, în perioada de programare financiară 2021-2027, autoritățile de management responsabile de gestionarea programelor regionale sunt autorizate să încheie contracte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea în limita a 100% a sumelor alocate în euro, la nivel de program, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate prin legile bugetare anuale.

Oferta castigatoare a unui contract de peste 13 mil euro va fi reevaluata

Guvernul consideră că este prioritară finanțarea proiectelor de infrastructură rutieră (drumuri județene, centuri ocolitoare).

Este de menționat și faptul că pentru unele dintre aceste proiecte, documentațiile tehnice sunt într-un stadiu avansat de elaborare (la nivel de proiect tehnic), întrucât au fost finanțate în baza OUG nr. 88/2020.

În aceste condiții, aceste proiecte pot fi considerate ca fiind niște proiecte mature, care pot contribui odată cu aprobarea lor la declararea unor cheltuieli în perioada imediat următoare, astfel încât să se reducă riscul de dezangajare de la sfârșitul anului 2025.

De asemenea, trebuie avut în vedere că mecanismul de supracontractare ar trebui să conducă la valorificarea la maxim a sumelor provenite din finanțarea europeană, ceea ce presupune utilizarea acestuia cu precauție, luând în considerare și prevederile Regulamentului UE, potrivit cărora există posibilitatea de a transfera, pe parcursul perioadei de programare, un cuantum de maximum 8% din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de 4% din bugetul programului către o altă prioritate în cadrul aceluiași program.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus