Oferte locuri de munca top

Va fi introdus controlul financiar al cheltuielilor cu investitiile

Cheltuielile cu investițiile efectuate de regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale, societățile comerciale unde Statul Român sau unitățile administrativ teritoriale dețin capital majoritar/integral în calitate de autoritate contractantă vor fi supuse controlului financiar.

Acesta va fi realizat de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență.

Controlul financiar exercitat de inspectorii de specialitate va fi realizat asupra achizițiilor de lucrări necesare implementării investițiilor care au costul de achiziție sub risc și vizează:

* respectarea procedurilor legale privind achizițiile publice efectuate de autoritățile contractante;

* controlul costurilor de achiziție care depășesc cu 20% media înregistrată pentru codul CPV din care face parte achiziția de bunuri, servicii, echipamente, servicii și lucrări, considerate costuri de achiziție sub risc.

Pentru stabilirea costului de achiziție publică sub risc vor fi utilizate baza de date și informațiile din sistemul electronic business to governement.

Direcția Generală Inspecție Economico-Financiară va stabili procedurile de achiziție publică sub risc pentru categoriile de autorități contractante pe baza unei metodologii de risc elaborată și aprobată prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Actele emise de inspectorii de specialitate sunt acte administrative de autoritate potrivit legii, iar împotriva acestora vor putea fi formulate contestații în termen de 30 de zile de la data la care actele de control au fost comunicate autorității contractante. Contestațiile vor fi soluționate de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor în termen de 30 de zile de la formularea acestora.

Sumele care nu pot fi justificate total sau parțial de către autoritățile contractante ca urmare a controlului financiar vor fi impozitate cu un procent adițional față de impozitul pe profit de 20% din valoarea cheltuielilor care depășesc limita de 20% aferentă codului CPV specific pentru procedura de achiziție publică de investiții.

O noua mare unitate comerciala, in curs de autorizare

În situația constatării unor sume care nu pot fi justificate prin costuri sau prin alte dovezi conducătorului regiei autonome, societăților naționale, companiilor naționale, societăților comerciale cu capital deținut de stat sau unitățile administrativ teritoriale integral/ majoritar li se vor aplica o sancțiune de 50.000 lei.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus