Oferte locuri de munca top

Va fi interzisa inchirierea anumitor locuinte

Măsurile privind reducerea riscului seismic al clădirilor urmează să fie modificate, după cum arată un nou proiect legislativ.

Una dintre noile măsuri este de a interzice închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință din clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenție.

Această interdicție are ca scop deblocarea situațiilor întâlnite în practica anilor precedenți, în care, realizarea măsurilor de consolidare este tergiversată/blocată de către proprietarii locuințelor închiriate.

Schimbarea metodei de evaluare a riscului seismic

Noil proiect legislativ prevede schimbarea metodei de evaluare a riscului seismic, precum și faptul că anumite clădiri destinate serviciilor medicale vor fi supuse expertizării.

Astfel, va fi introdusă o metodă complexă de evaluare progresivă în două trepte de evaluare a riscului seismic în România, trecând de la cea actuală, realizată într-o singură etapă – expertiza tehnică, care presupune eforturi financiare și tehnice substanțiale, la o abordare graduală care ghidează deciziile privind investițiile în planificarea intervențiilor la scară largă.

Evaluari vizuale rapide, realizate de personal calificat, care nu necesită atestare profesională suplimentară

De asemenea, va fi introdusă evaluarea vizuală rapidă ca etapă premergătoare realizării expertizei tehnice, în scopul obținerii unei imagini de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea seismică a fondului construit.

Aceasta pentru a caracteriza tipurile reprezentative de clădiri și a facilita prioritizarea intervențiilor în cadrul diferitelor programe.

Evaluările vizuale rapide efectuate la nivel regional, local și zonal vor fi utilizate de către autoritățile locale, pentru a prioritiza și a selecta intervențiile.

Aceasta se va realiza prin inspecția vizuală din exteriorul clădirii, acolo unde nu au fost efectuate lucrări de reabilitare termică, de către personal calificat, care nu necesită atestare profesională suplimentară.

Potrivit noului proiect legislativ, pe lângă prevederile referitoare la expertizarea tehnică a clădirilor cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice, aflate în patrimoniul instituțiilor publice, vor fi incluse și prevederi pentru clădirile cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic.

1 mld lei pentru consolidarea a 300 de clădiri cu risc seismic ridicat

Pentru asigurarea finanțării intervențiilor la clădirile care prezintă niveluri scăzute de siguranță la seism, în Programul de guvernare pentru 2020-2024, Guvernul programează pentru perioada 2021-2027 investiții cu valoare estimată de 1 miliard de lei pentru consolidarea la nivel național a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, în scopul creșterii gradului de confort și de siguranță a cetățeanului.

Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilon I. Tranziția Verde, Componenta C5 – Valul Renovării, prevede, în cadrul celor două axe de finanțare, apeluri de proiecte dedicate pentru investiții în intervenții integrate asupra clădirilor rezidențiale și publice.

În acest sens, Axa 1 – schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale are o alocare de 1 miliard euro și cuprinde un apel pentru proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică moderată) pentru care vor fi alocați 100 milioane euro pentru lucrări de consolidare seismică și 40 milioane euro pentru lucrări de renovare energetică moderată. Axa 2 – schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, care are o alocare de 1,17 miliarde euro, cuprinde un apel pentru proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică moderată), pentru care vor fi alocați 117 milioane euro pentru lucrări de consolidare.

 

Descărcați aici Proiectul de Lege

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus