Oferte locuri de munca top

Urbanism: daca nu rezolvam, amanam

Guvernul a aprobat ieri, prin ordonanță de urgență, prelungirea termenelor de valabilitate a planurilor urbanistice generale, precum și prorogarea termenului până la care arhitecții șefi pot să își completeze studiile de specialitate.

Orizontul de timp pentru care se elaborează planul urbanistic general era de 10 ani, iar  termenul său de valabilitate se prelungea o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăși 10 ani de la expirarea termenului de valabilitate.

Aceste prevederi au fost modificate, oficialii invocând dificultățile de finanțare și duratele lungi de avizare impuse de actualul sistem de avize, acorduri și evaluări de impact.

În prezent, există un număr semnificativ de planuri urbanistice generale aflate în curs de actualizare, care ar fi expirat fără a mai putea fi prelungite. Anul acesta urmau să expire circa 48% din totalul planurilor urbanistice generale, în 2019 circa 6%, iar în 2020 aproape 7 %.

Guvernul susține că a luat mai multe măsuri pentru a nu expira valabilitatea documentațiilor de urbanism și a bloca autorizarea lucrărilor de construcții la obiective de investiții publice și private:

* prorogarea termenului limită de 30 decembrie 2018 pentru prelungirea valabilității pentru planurile urbanistice generale elaborate şi aprobate anterior anului 2003;

* prelungirea valabilității planurilor urbanistice generale elaborate după anul 2003, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, în vederea eliminării potențialelor situații de blocaj, în cazurile în care elaborarea/actualizarea este întârziată față de termenul estimat de autoritățile administrației publice, ca urmare a procedurilor lungi de achiziții publice,  obținere de avize și acorduri, evaluare strategică de mediu;

* extinderea de drept a valabilității documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism pentru investițiile care au început procedura de actualizare în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora, dacă:

– în timpul perioadei de valabilitate a fost începutăprocedura de autorizare a executării unor lucrări de construire/desființare,

– a fost demarată punerea în aplicare a reglementărilor privind circulația juridică a terenurilor, stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan sau delimitarea zonelor afectate de servituți publice,

– au fost inițiate obiective de investiții de modernizare și/sau dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare.

Arhitecții șefi au încă 5 ani ca sa își completeze studiile de specialitate

De asemenea, pentru a evita eventualele situații de blocaj ca urmare a nefinalizării studiilor de specialitate și pentru a asigura continuarea profesionalizării funcționarilor publici care îndeplinesc sarcinile prevăzute de lege pentru funcția de arhitect șef, se propune prorogarea cu cinci ani a termenului în care aceștia pot să-și completeze studiile de specialitate.

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene a fost aprobată ieri de Guvern.

 

Citiți și:

Viitor ansamblu comercial, pe mai mult de 5 ha

Doua supermarketuri noi vor fi ridicate in Bucuresti

Proiect cu blocuri de 10 etaje, in autorizare

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus