Oferte locuri de munca top

Unda verde pentru reabilitarea DJ 186 pe Valea Izei

A fost semnat contractul de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare DJ 186, sector Bârsana (DJ 185) – Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – Dragomirești – Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C)”- LOT1, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală II în județul Maramureș.

Soluţia proiectată va urmări, în special, îmbunătăţirea parametrilor relevanţi: capacitatea portantă, planeitatea, rugozitatea şi impermeabilitatea suprafeţei de rulare; vizibilitatea traseului în plan şi în lung; calitatea semnalizării rutiere în plan orizontal şi vertical.

Principalele lucrări care se vor executa în cadrul reabilitării drumului DJ 186 sunt: relocare rețele de utilități, lucrări de terasamente, refacerea sistemului rutier, refacerea acostamentelor, lucrări de asigurare a scurgerii apelor și drenaj, lucrări de consolidare, reabilitarea podurilor (10 buc), reabilitarea și/sau refacerea podețelor transversale, amenajare stații de autobuz, amenajare drumuri laterale, podețe de acces la proprietăți, lucrări de siguranța circulației.

Oferta desemnată câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire a contractului este cea depusă de operatorul economic Asocierea SC Autotehnorm SRL (lider de asociere) și SC Autotehnorm SRL – SC Blue Company SRL – SC OPR Asfalt SRL – Obras Publicas Y Regaidos SA – SC Road Design SRL , cu o valoare de 91.891.820,71 lei fără TVA.

Durata contractului de proiectare și execuție lucrări va fi de 720 de zile de la emiterea Ordinului Administrativ de începere din care: 180 de zile etapa I (proiectare, verificare proiect și obținerea autorizației de construire) şi 540 de zile etapa a II-a (execuţie efectivă a lucrărilor). Garanția de bună execuție va fi de 6 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Județul Maramureș are o rețea de drumuri județene de 786,669  km. Lungimea totală de drum județean ce urmează a fi reabilitat pe întreg județul Maramureș este de 173,912 km din care: 101,154 km finanțat prin PNDL și 72,758 km finanțat prin POR 2014-2020.

 

 

Citiți și:

Va fi ales antreprenorul general pentru construirea a circa 30 mii mp spatii logistice

Proiectare de 120 de mil lei, pentru conducte de gaze

O strada va fi complet transformata cu fonduri europene

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus