Oferte locuri de munca top

Unda verde pentru dezvoltarea portului comercial si industrial din Tulcea

Au primit autorizație de construire lucrările din al doilea lot al proiectului de dezvoltare a Portului Tulcea. Acesta include atât Portul comercial, cât și Portul Industrial.

Lucrările au o valoare totală de puțin peste 9 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 45 milioane de lei.

Dezvoltare Port Tulcea- Etapa I, Lot II – Port comercial Tulcea

Astfel, pentru Portul comercial Tulcea au fost autorizate următoarele:

* Lucrări de realizare a cheului nou pentru acostarea directă a navelor;

* Lucrări de realizare a unei file pentru calea de rulare;

* Lucrări de realizare a platformei de circulație dintre coronamentul cheului nou și muchia cheului pereat existent;

* Reabilitarea și reconfigurarea rețelei de alimentare cu energie electrică și prevederea de tablouri electrice pentru alimentarea navelor;

* Lucrări de montare la dane a unor hidranți pentru alimentarea cu apă a navelor;

* Lucrări de realizare a rețelei de canalizare pluvială;

* Lucrări de amenajare în postul de transformare existent pentru contorizarea separată a consumatorilor (CN-APDM- SA și operatorii);

* Lucrări reabilitare a drumului de acces în port;

* Lucrări de protecția mediului.

Lucrări au o valoarea de 20.320.071 lei fără TVA.

Amplasamentul lucrărilor este situat pe malul drept al Dunării între Mm 39+000 și Mm 38+1530. Portul comercial este intre situat pe ramura amonte (stânga) a meandrei în formă de „U” unde este amplasat Municipiul Tulcea și se desfășoară pe teritoriul administrativ al U.A.T. Tulcea.

Dezvoltare Port Tulcea- Etapa I, Lot II – Port Industrial Tulcea

Pentru Portul industrial, lucrărilor vor fi realizate pe malul drept al Dunării între Mm 39+1352 și Mm 39+1022. Portul Industrial este situat pe ramura amonte (stânga) a meandrei în formă de „U” unde este amplasat Municipiul Tulcea, la circa 1,5 km pe malul drept al Dunării față de faleza Tulcea și se desfășoară pe teritoriul administrativ al U.A.T. Tulcea.

Au primit autorizație de construire următoarele lucrări:

* reabilitarea danei maritime existente;

* prelungirea danei maritime existente cu 100 m (realizarea cheului nou);

* realizarea unui teritoriu portuar de cca.4000 mp;

* realizareaunei căi de rulare pentru macarale portuare (doar infrastructura);

* reabilitare și reconfigurare a rețelei de alimentare cu energie electrică și prevederea de tablouri electrice pentru alimentarea navelor;

* montarea la dane a unor hidranți pentru alimentarea cu apa a navelor;

* realizarea unei stații de epurare ape uzate;

* realizarea rețelei de canalizare pluvială;

* amenajarea în postul de transformare existent pentru contorizarea separată a consumatorilor (CN-APDM-SA și operatorii);

Acestea au o valoare de 24.378.748  lei fără TVA.

Documentațiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire pentru cele două porturi au fost elaborate de proiectantul Aduro Impex SRL București, parte din asocierea Canal Sea Services SRL – Ave Tebia SRL – Aduro Impex SRL.

Durata de execuție a lucrărilor este de 22,5 luni pentru fiecare port, calculată de la data începerii efective a lucrărilor.

Obiectivele se află pe rețeaua TEN-T.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

Sus