Oferte locuri de munca top

Unda verde pentru cea de-a IV-a etapa de executie a unui drum expres

Un nou pas important a fost efectuat pentru realizarea unui important drum expres.

Mai exact, Ministerul Transporturilor a autorizat, recent, cea de-a IV etapă de execuție a proiectului. Obiectivul de investiții face parte din rețeaua rutieră TEN-T.

Amplasamentul lucrărilor care se supun autorizării în etapa a lV-a se află în municipiul Brăila, investiția vizând realizarea drumului expres Brăila-Galați.

Lucrările autorizate în această etapă se vor executa doar pe imobilele aparținând domeniutui public al statului, aftate în administrarea Ministerutui Transporturitor și lnfrastructurii, prin CNAlR SA.

Astfel, a fost autorizată executarea lucrărilor de construire aflate în culoarul expropriat, în conformitate cu Documentul de avizare CTE – CNAIR SA, cu Documentul de avizare CTE – MTI, precum și DTAC nr. 4 – IV/februarie 2024.

Vor fi executate lucrări de arhitectură, de structuri și instalații aferente spațiilor de servicii amplasate pe ambele părți ale drumului Expres Brăila – Galați la km 3+160 km; lucrări de sistematizare verticală.

Valoarea lucrărilor autorizate, este de 6,38 milioane de lei, fără TVA, reprezentând valoarea declarată de solicitant.

Durata de execuție este de 6 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil).

Autorizația de construire este valabilă pe toată perioada implementării proiectului, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, cu condiția începerii execuției lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizației.

 

DESCĂRCAȚI AICI

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iulie-august2024

Revista Arena Constructiilor iulie-august 2024

Sus