Oferte locuri de munca top

Un nou Regulament pentru înscrierea în evidențele cadastrale

Comisiile ANCPI din teritoriu vor putea îndrepta erorile săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și înscrierilor în cartea funciară prin verificări la fața locului, potrivit noului Regulament de avizare, recepție și înscriere în evidențele cadastrale, publicat în Monitorul Oficial din 26 ianuarie.

Prevederea se aplică doar în cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, situate în intravilan, împrejmuite și situate în extravilan, unde există plan parcelar recepționat.

„Membrii comisiei identifică și efectuează măsurători ale limitelor existente în teren și întocmesc un proces-verbal care stă la baza actualizării cărții funciare. Punerea în concordanță a limitelor din teren cu cele din baza de date a oficiului teritorial se face exclusiv pe baza măsurătorilor. Încheierea de carte funciară prin care s-a dispus actualizarea mențiunilor din cartea funciară se comunică părților interesate și este supusă căilor de atac și procedurii prevăzute de art. 31 din Lege”, arată Ordinul președintelui ANCPI.

În acest sens, comisia constituită pentru îndreptarea eroilor are mai multe atribuții:

* analizează cererile persoanelor interesate și hotărăște oportunitatea verificării la teren, pentru ca, mai apoi, să pregătească și să analizeze informațiile disponibile;

* convoacă persoanele implicate, dacă este cazul;

* realizează verificarea la teren prin efectuarea de măsurători;

* întocmește procesul-verbal, care va fi semnat de persoanele prezente la verificare și va conține inclusiv fotografii la teren;

* prelucrează datele rezultate în urma măsurătorilor;

* prezintă o soluție de actualizare a informațiilor tehnice ale imobilelor și întocmește referatul pentru îndreptarea erorilor săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și înscrierilor în cartea funciară;

* actualizează sistemul integrat de cadastru și carte funciară, introducând în acesta imobilele provenite din conversii, care nu pot fi integrate fără efectuarea de măsurători de teren;

* întocmește documentația de repoziționare, care va conține și procesul verbal întocmit în urma verificării la teren.

La cererea persoanelor interesate, comisiile pot efectua verificări în teren, pentru zone clar delimitate, cu scopul de a clarifica situația din zona respectivă și de a actualiza cartea funciară. Comisia identifică și efectuează măsurători ale limitelor existente, după care întocmește un proces-verbal însoțit de anexă gravică și inventarul de coordonate ale punctelor ce definesc limitele materializate în teren. Actul normativ mai precizează că specialiștii de carte funciară trebuie să verifice identitatea proprietarului și situația juridică a imoblilului conform înscrierii în cartea funciară.

Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a fost aprobat prin Ordinul nr. 700 din 2014, emis de directorul general ANCPI de la acea vreme, Marius Arthur Ursu. Actul normativ a fost modificat și completat la Ordinul actualului director, Radu Codruț Ștefănescu. Documentul a fost elaborat având în vedere Legea cadastrului și a publicității imobiliare 7 din 1996 și Regulamentul de organizare și funcționare al ANCPI, aprobat prin Hotărârea de Guvern 1288 din 2012.

Descarca si citeste noul Regulament de avizare 

 

 

 

 

 

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Revista –    Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016 (click aici)

Sus