Oferte locuri de munca top

Un nou Regulament pentru comercializarea produselor pentru construcții

Doar produsele sigure vor putea fi introduse pe piață, iar, în acest sens, producătorii, importatorii și distribuitorii vor avea o serie de obligații, potrivit unui proiect de regulament privind comercializarea produselor pentru construcții.

„Prevederile se adresează, în principal, producătorilor sau fabricanților, reprezentanților autorizați ai acestora, importatorilor, distribuitorilor, factorilor care concură la concepția, proiectarea, avizarea, execuția, recepția, utilizarea și postutilizarea construcțiilor în care se înglobează produsele pentru construcții, precum și autorităților de supraveghere a pieței produselor pentru construcții”, arată inițiatorii proiectului Hotărârii de Guvern.

Potrivit acestui proiect, declarația de performanță întocmită de producător pentru produsele pentru construcții în contact cu apa potabilă va fi însoțită de un aviz sanitar sau de o notificare, documente emise de Institutul Național de Sănătate Publică.

În ceea ce privește produsele pentru construcții care conțin substanțe periculoase, pe lângă declarația de performanță, producătorul  va mai întocmi o fișă cu date de securitate a produsului. Prevederea se aplică produselor cuprinse în lista din Regulamentul (CE) nr. 1907 din 2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Deoarece Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții avizează și aprobă agremente tehnice în construcții, iar Secretariatul tehnic al CTPC  face parte din Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, proiectul de HG prevede:

* preluarea activității de agrement tehnic în construcții și a arhivei cu agremente tehnice în construcții de la INCD URBAN-INCERC pe baza de protocol predare-primire;

* ca încadrarea personalului necesar funcționării Secretariatului tehnic al CTPC în structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale să se facă în limita numărului de posturi aprobat, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute pentru fiecare categorie de personal, în condițiile legii;

* ca încadrarea personalului necesar funcționarii Secretariatului tehnic al CTPC în structura organizatorică a MDRAPFE să se realizeze cu încadrarea în prevederile bugetare atât pentru anul 2017, cât și pe termen lung, aprobate MDRAPFE-ului pentru anul 2017 la titlul „Cheltuieli de personal”;

* stabilește structura CTPC care este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Prin urmare, structura CTPC va cuprinde un Președinte – Secretar de stat coordonator al domeniului construcții din cadrul MDRAPFE și câte un reprezentant desemnat de Ministerul Mediului, de Ministerul Sănătății, de Inspectoratul de Stat în Construcții, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de Asociația de Standardizare din România. Un reprezentant va fi al Secretariatului tehnic al CTPC.

Proiectul de act normativ mai menționează că, în domeniul produselor pentru construcții, autoritatea de stat competentă este MDRAPFE.

Actul normativ este în etapa de consultare, până pe 17 februarie.

 

Descarca de mai jos si citeste proiectul 

 

 

 

 

 

 

 

TopJobs –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus