Oferte locuri de munca top

Un nou program de finantare pentru reabilitarea si modernizarea cladirilor

Politicienii au ideea unui nou program de finanțare pentru realizarea de lucrări de construire, consolidare, reparație, modernizare sau reabilitare a clădirilor care să asigure utilizarea acestora în condiții de siguranță.

”Programul național de conformare a fondului construit existent” a fost propus de către mai mulți senatori și deputați AUR printr-o inițiativă legislativă depusă la Senat.

Noul program ar urma să aibă un buget de 50 miliarde lei în perioada 2025-2035 pentru clădiri existente aflate în domeniul public sau privat al beneficiarilor, indiferent de numărul de niveluri și de sistemul constructiv, pentru unul dintre următoarele domenii specifice:

* unități de învățământ preuniversitar, respectiv: grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli postliceale, unități de învățământ special de stat;

  • unități sanitare ale Ministerului Sănătății și unități sanitare ale ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii – autoritățile și instituțiile care au în subordine unități sanitare, respectiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Academia Română, autoritățile administrației publice locale și instituțiile de învățământ superior de drept public acreditate care au în structură facultăți de medicină sau stomatologie;
  • obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;
  • piețe publice, comerciale;
  • * centre de îngrijiri paliative persone cu dezabilitati și bătrâni;
  • baze sportive;
  • sediile instituțiilor publice ale autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea sau coordonarea acestora;
  • sediile și clădirile aflate în proprietate regiilor autonome sau ale societăților comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este asociat sau acționar majoritar sau unic;
  • infrastructura turistică dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local, pentru obiectivele de investiții aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale;
  • alte clădiri existente care adăpostesc funcțiuni vitale (administrația centrală și locală, telecomunicații, poliție, pompieri, etc.)

Un bloc cu aproape 200 de unitati locative va fi construit in curand

Finanțarea programului ar urma să fie asigurată prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Propunerea este înregistrată la Senat pentru dezbatere.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus