Oferte locuri de munca top

Un nou parc industrial va fi dezvoltat pe aproape 50 ha

A fost acordat un nou titlul de parc industrial, prin ordinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Parcul industrial va fi o zonă amenajată special în scopul dezvoltării industriale  prin crearea de spații de producție cu facilități energetice, infrastructură de utilități (apă, canalizare, gaze naturale), condiții administrative și juridice, infrastructura de acces.

Acordarea titlului reprezintă un act esențial pentru construirea primului parc de acest gen din județul Vrancea.

Titlul de Parc industrial a fost acordat, pentru o perioadă de 49 de ani, societății Parc Industrial Vrancea SRL.

Noul Parc Industrial va fi construit la 15 km de orașul Focșani, în comuna Garoafa pe un teren în suprafață de peste 475.000 mp, cu deschidere la DN2–E85.

”Următorul pas pentru edificarea acestei investiții majore pentru județul Vrancea este scoaterea la licitație a proiectării și execuției. Crearea unui parc industrial în județul Vrancea reprezintă una dintre principalele căi pentru dezvoltarea economiei județului, prin atragerea și stimularea investițiilor private, care vor contribui la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea infrastructurii.” a declarat Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea și inițiatorul acestui proiect.

Hala noua de peste 15 mii mp scd pentru productia de tamplarie

Terenurile parcurilor sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Garoafa, județul Vrancea, și au următoarele caracteristici:

* prima locație are o suprafață de 17,13 ha

* a doua locație are o suprafață de 29,40 ha.

Societatea Parc Industrial Vrancea SRL are ca scop constituirea parcuri industriale, de a dobândi și deține titluri de parc industrial, de a gestiona și administra parcuri industriale.

Societatea-administrator va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un raport anual privind dezvoltarea fiecăruia dintre cele două parcuri industriale.

Furnizorul ajutorului de stat/de minimis acordat în temeiul titlurilor de parc industrial este comuna Garoafa, județul Vrancea.

Titlul de parc industrial conferă administratorului şi rezidenţilor parcului dreptul la:

* scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;

* nu se datorează impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial,

* nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial,

* scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;

* alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus