Oferte locuri de munca top

Un nou fond de investitii pentru eficienta energetica

Va fi înființat un nou fond de investiții pentru realizarea proiectelor ce vizează creșterea eficienței energetice și reducerea gazelor cu efect de seră.

De acesta se va ocupa Ministerul Energiei, conform unui proiect de lege.

Astfel, ”Fondul Național de Investiții în Eficiență Energetică” va susține obiectivele asumate prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030.

Beneficiarii Fondului vor fi:

* întreprinderi mici și mijlocii;

* unități de învățământ preuniversitar și universitar și institute de cercetare;

* asociații și fundații;

* unități administrativ-teritoriale.

Fabrica de materiale de constructii, extinsa cu aproape 9 mii mp

Ce proiecte vor fi finanțate

Categoriile specifice de proiecte vizează, dar nu limitează, următoarele categorii de proiecte :

* monitorizarea consumului de energie în industrie prin intermediul unor sisteme inteligente de măsurare și control;

* capacități de stocare inteligente, la nivelul operatorilor de rețea, prin stocarea energiei în gol de sarcină și eliberarea în goluri de consum, pentru reducerea consumului propriu tehnologic;

* sisteme de producție combinată de energie cu emisii reduse (cogenerare de înaltă eficiență) pentru susținerea consumului propriu;

* Energy management sistem (ISO 50001) – plan de implementare și certificare (sisteme de telegestiune a consumului de energie electrică, panouri fotovoltaice, pompe de căldură);

* utilizarea unităților la scară mică de producere de energie electrică și termică prin implementarea tehnologiilor avansate de înaltă eficiență energetică;

* promovarea programelor de eficiență energetică la consumatori, prin acţiuni complementare, organizarea de campanii de informare şi de motivare, de interes naţional, a consumatorilor mici de energie, inclusiv casnici, pentru a utiliza eficient energia;

* elaborarea de studii de promovare a cogenerării de înaltă eficiență sau a încălzirii și răcirii centralizate, pentru fundamentarea programelor naţionale de eficienţă energetică, precum şi participarea la proiecte declarate eligibile, în cadrul programelor de eficienţă energetică şi energii regenerabile, iniţiate de organisme internaţionale;

* proiecte pilot de implementare a unor tehnologii inovatoare.

Direcția de Eficiență Energetică, ce va fi organizată în cadrul Ministerului Energiei, va elabora programele anuale/multianuale cu finanțare din bugetul Fondului Național de Investiții, urmând să implementeze și să monitorizeze proiectele de investiții.

Sus