Oferte locuri de munca top

Un nou factor de evaluare in achizitiile publice

Un nou factor de evaluare urmează să fie folosit de către autoritățile și entitățile contractante în procedurile de achiziții publice.

Acesta a fost stabilit într-un proiectul de lege votat ieri de Camera Deputaților cu 200 de voturi pentru, 48 contra și 29 de abțineri.

Potrivit noii legi, ce va intra în vigoare după promulgarea sa de către președintele Iohannis, pentru atribuirea contractelor de achiziție publică și sectorială verzi, autoritatea contractantă va include între criteriile de atribuire și factori de evaluare privind protecția mediului.

Autoritățile contractante urmează să identifice oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic care să conțină și aspecte ce aduc beneficii mediului înconjurător, prin utilizarea factorilor de evaluare privind protecția mediului:

* contribuția procesului de fabricație la protecția mediului;

* lanțul de aprovizionare – canale scurte de aprovizionare;

* cea mai scurtă distanță de la locul de producție la locul de consum.

În cazul achizițiilor sectoriale, entitatea contractantă nu va utiliza prețul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul:

* anumitor categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale și care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat

* anumitor categorii de contracte de achiziție sectorială/acorduri-cadru de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață.

Procedurile de atribuire în curs de desfășurare în momentul în care legea va intra în vigoare se supun legislației în vigoare la data inițierii acestora.

În prezent, legea achizițiilor publice oferă posibilitatea autorității/entității contractante, când utilizează criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost” să aplice factori de evaluare cu privire la protecția mediului.

Cu toate acestea, nu este unul imperativ, astfel încât, autoritățile/entitățile contractante, de cele mai multe ori, neglijează aplicarea unor factori de evaluare care au impact asupra mediului înconjurător, arată inițiatorii.

Proiectul de lege a fost inițiat anul trecut de 51 deputați și senatori PSD.

Peste 70 mil euro pentru construirea unui nou stadion

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus