Oferte locuri de munca top

Un monument istoric va fi transformat in centru cultural

O clădire istorică, veche de peste un secol, va fi reabilitată și transformată, în viitorul apropiat, în centru cultural.

În urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Municipiul Timișoara a încheiat în luna septembrie a acestui an un contract de servicii cu Studio Unu De Arhitectură SRL, concurentul câștigător al concursului de soluții.

Contractul prevede întocmirea documentației tehnico-economicĂ (DALI+PT) aferentă investiției și asigurarea asistenței tehnice de specialitate din partea proiectantului pe perioada de punere în practică a soluției câștigătoare.

În prezent, este în curs de aprobare documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă acestui obiectiv de investiție.

Potrivit principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, valoarea totală a investiției este de 8.868.618,75 lei (TVA inclus), din care C+M – 7.278.270,66 lei (TVA inclus). Durata de realizare este de 12 luni.

Intervenții propuse la arhitectura clădirii:

– se vor păstra toate scările existente, se vor curăța și se vor restaura/ completa/consolida; se va realiza o noua mana curenta

– se vor pastra tevile de racord a revervoarelor

– se va pastra rezervorul 1 integral si se va amplasa un planseu metalic in interior la baza acestuia,

– se va pastra rezervorul 2 partial – se vor taia goluri cu dimensiunea de 2,5m/3,4m in dreptul ferestrelor existente – si se va amplasa un planseu metalic la baza acestuia pana la peretele de beton exterior.

– se va amplasa un ascensor panoramic

– se vor realiza doua scari noi care vor lega planseul de beton existent de cele 2 plansee metalice propuse

– se vor inlocui/reface tamplariile exterioare

– se va inlocui usa metalica cu usa de sticla

– se va realiza curatarea finisajelor existente caramida aparenta/beton cat si a confectiei metalice.

– se vor realiza finisaje interioare

Interventii la structura cladirii

– construirea unor pereti not perimetrali pe trei laturi cu rol de delimitare vizuala fata de vecinatati precum şi cu rod de suport pentru niveluI ridicat al pamantului in partea sudica a parcelei

– pereti din beton armat cu rol portant al taluzului de pamant

– realizarea a doua pIanşee din beton armat.

Capacități (în unități fizice și valorice):

– Regimul de înălțime al clădirii: P+2E (3 niveluri supraterane).

– Înălțimea maximă la coamă a construcției: 51,56 m

– Suprafață construită existentă: 116,5 mp Suprafață construită extindere: 63,2mp

– Suprafață desfășurată a construcției existente: 265,1 mp

– Suprafață desfășurată a construcției propuse: 595,2 mp

– Suprafață utilă existentă: 182,2 mp

– Suprafață utilă a construcției propuse: 459,2 mp

– POT existent: 18,2%,  POT  propus: 28,1%

– CUT  existent: 0,41,CUT propus: 0,93

Intervenția vizează crearea unui concept unitar-complementar între spațiul multifuncțional neconvențional — evenimente/ activități expoziționale şi culturale şi baza turnului unde se propune un aparat de intrare cu zona de expunere secundară şi integrarea unei funcțiuni de alimentație publică /(servicii) care provoacă remodel area terenului.

Conceptul lasă deschisă posibilitatea obținerii unei zone urbane extinse prin cuprinderea spațiului verde aferent carosabilului din fața turnului, a malului Canalului Bega cu posibilitatea intoducerii a unei stații pentru vaporetto cât şi transformarea zonei într-un punct de interes şi pentru traseul velo existent pe malul apei.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus