Oferte locuri de munca top

Un km de autostradă costă circa 8,4 mil. euro

aValoarea medie pe km de autostradă pe un tronson de 16,175 km din Autostrada Bucureşti –Ploieşti este de 34.535.346,61 lei (fără TVA şi fără actualizări), ceea ce reprezintă 8.366.120,78 uro, la un curs de 1 euro = 4,128 Lei (medie anuală 2007-2014), potrivit CNADNR.

Este vorba de valoarea însumată a lucrărilor şi actualizărilor pe Autostrada Bucureşti – Braşov, tronsonul Bucureşti – Ploieşti, la o lungime de autostradă de 16,175 km, de trei benzi pe sens în zona urbană (km 3+325 – km 7+000) respectiv trei benzi şi banda de urgenţăî n zona extraurbană (km 7+000 – km 19+500).

CNADNR dă aceste explicaţii după ce în presă s-a vorbit de preţul exorbitant plătit pentru anumite lucrări. Astfel s-a lansat varianta că un km al autostrăzii Bucureşti – Ploieşti ar fi costat 17 milioane euro.

Anul acesta CNADNR SA a încetat contractul de execuţie cu anteprenorul din cauza imposibilităţii legale de finalizare a contractului. Imposibilitatea a fost generată de faptul că în implementarea proiectului au intervenit modificări solicitate de diverse autorităţi (Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Oraşului Voluntari, Poliţia Rutieră) care ar fi determinat modificarea substanţială a valorii contractului.

Pentru tronsonul cuprins între km 0+000 – km 3+325, aflat în prezent în licitaţie, valoarea estimată a contractului este de 172.920.660,48 lei fără TVA care include şi suma de 22.554.868,76 lei fără TVA reprezentând cheltuieli diverse şi neprevăzute în cuantum de 15%. Astfel, valoarea estimată a lucrărilor din cadrul noului contract este de 150.365.791,72 lei fără TVA.

Astfel, sustine CNADNR, dacă raportăm pur indicativ, valoarea estimată a lucrărilor la o lungime de autostradă urbană de 3,325 km, de trei benzi pe sens considerând şi complexitatea lucrărilor de structuri şi noduri rutiere din cadrul contractului, valoarea medie pe km de autostradă în această secţiune este de 45.222.794 leiceea ce reprezintă 10.049.509,89 euro, la un curs de 1 euro=4.5 lei. Valoarea estimată este conform anunţului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului.

Ţinând însă cont de ofertele primite în cadrul acestei proceduri, valoarea la care se va încheia contractul va fi cu siguranţă mai mică decât cea estimată, afirmă reprezentanţii CNADNR.

În afara celor arătate mai sus, CNADNR evidenţiază şi faptul că din toate sumele solicitate în instanţă de către antreprenor (apox. 488 mil. lei), instanţa de judecată a hotărât că anteprenorul este îndreptăţit să primească suma de aprox. 24 mil lei.

CNADNR subliniază că orice comparaţie de preţ ar trebui făcută cu o lucrare similară, adică o autostradă cu trei benzi cum este Bucureşti – Ploieşti, singura din România cu trei benzi pe sens.

Dacă luăm în calcul şi valoarea maximă estimată pentru cei 3,325 km, la care adăugăm valoarea plătită până în prezent, rezultă că valoarea pe km a autostrăzii este de 8.653.160,21 euro (calculat ca medie ponderată).

Contractul de execuţie pentru autostrada Bucureşti – Ploieşti a fost semnat încă din anul 2007 între CNADNR SA şi Asocierea Impresa Pizzarotti C SpA – Tirrena Scavi SpA pentru Proiectarea şi execuţia Autostrăzii Bucureşti – Braşov, tronsonul Bucureşti – Ploieşti, Secţiunea km 0+000 – km 19+500

VALOARE INIŢIALĂ CONTRACT

 • 514.624.483,10 lei (fără TVA)
 • 152.830.272,63 euro : 19,5 KM = 7.837.449,88 euro / km (fără TVA)
 • Autostrada prevedea un profil transversal, astfel:
 • zona urbană: 3 benzi pe sens, fără bandă de urgenţă de la km 0+000 pana la km 7+000;
 • zona extra urbană: 2 benzi + bandă de urgenţă pe sens de la km 7+000 până la km 19+500.

Urmare promovării unei Hotărâri de Guvern de modificare a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie Autostrada Bucureşti – Braşov, tronsonul Bucureşti – Ploieşti, în iulie 2008, s-a impus extinderea părţii carosabile de la 2 la 3 benzi de circulaţie pe sectorul km 7+000 – km 19+500 în valoare de 73.787.878, lei (fără TVA) – valoare adiţionată.

VALOARE CONFORM ACT ADIŢIONAL NR. 2/2008

 • 588.412.362,04 lei (fără TVA)
 • 174.743.307,70 euro : 19.5 km = 8.961.195,27 euro / km (fără TVA)
 • Autostrada prevedea un profil transversal, astfel:
 • zona urbană: 3 benzi pe sens, fără bandă de urgenţă de la km 0+000 până la km 7+000;
 • zona extra urbană:3 benzi+ bandă de urgenţă pe sens de la km 7+000 până la km 19+500.

– VALOARE CONFORM ACT ADIŢIONAL NR. 3/2009

 • 673.450.536,04 lei (fără TVA)
 • 199.997.189,45 euro : 19.5 km = 10.256.266,13 euro / km (fără TVA)
 • Autostrada prevedea un profil transversal, astfel:
 • zona urbană: 3 benzi pe sens, fără bandă de urgenţă de la km 0+000 până la km 7+000;
 • zona extra urbană:3 benzi+ bandă de urgenţă pe sens de la km 7+000 până la km 19+500;
 • Valoarea adiţionată a fost de 85.038.174 lei (fără TVA) şi s-a impus datorită condiţiilor de teren care au necesitat o soluţie alternativă cu umpluturi (realizarea terasamentelor cu material granular).

Acestea au fost singurele modificări la contractul iniţial care prevedeau adiţionare valorică.
În cadrul contractului au fost plătiţi în total până la această dată 558.609.231,45 Lei (fără TVA şi fără actualizări
În cadrul valorii platită Asocierii Impresa Pizzarotti C SpA – Tirrena Scavi SpA sunt incluse şi o serie de lucrări şi materiale existente pe secţiunea cuprinsăîntre km 0+000 şi km 3+325, care vor fi puse la dispoziţia noului Antreprenor.

 

Sus