Oferte locuri de munca top

UE: Noi norme pentru infrastructura energetica transfrontaliera

Consiliul European a hotărât să nu se mai acorde sprijin proiectelor noi care implică gaze naturale și țiței.

La finele săptămânii trecute, Consiliul a ajuns la o abordare generală cu privire la revizuirea Regulamentului privind rețeaua transeuropeană de energie (TEN-E).

Revizuirea identifică 11 coridoare prioritare și 3 domenii tematice prioritare care trebuie dezvoltate și interconectate.

Acest lucru se va realiza preponderent prin proiecte de interes comun, finanțate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru perioada 2021-2027.

Regulamentul revizuit actualizează categoriile de infrastructură eligibile pentru acordarea sprijinului, punând accent pe decarbonizare, și acordă o atenție sporită rețelelor offshore de energie electrică, infrastructurii de hidrogen și rețelelor inteligente.

În poziția pe care a adoptat-o, Consiliul a hotărât să nu se mai acorde sprijin proiectelor noi care implică gaze naturale și țiței și să se introducă criterii obligatorii de durabilitate pentru toate proiectele.

Pe durata unei perioade de tranziție, care se va încheia la 31 decembrie 2029, va mai putea fi utilizată infrastructura de gaze naturale existentă recondiționată pentru a transporta și depozita amestecuri prestabilite de gaze naturale cu hidrogen sau biometan.

Obiectivul este de a decarboniza treptat acest sector, precum și de a crește ponderea gazelor din surse regenerabile utilizate în conducte.

În cazul Ciprului și Maltei, care nu sunt încă interconectate la rețeaua transeuropeană de gaze naturale, proiectele în curs de dezvoltare sau planificare cărora li s-a acordat statutul de proiecte de interes comun în temeiul regulamentului anterior își vor menține acest statut până la finalizarea interconectării.

Scopul acestei derogări este de a pune capăt izolării acestor două state membre și de a le da acces la piețele viitoare de energie, care includ și hidrogenul.

Statele membre au mai căzut de acord să simplifice și să accelereze procedurile de autorizare.

Potrivit poziției Consiliului, regulamentul revizuit va continua să garanteze că noile proiecte corespund obiectivelor legate de integrarea pieței, competitivitate și siguranța aprovizionării.

Regulamentul va continua totodată să sprijine proiectele care conectează regiunile în prezent izolate de piețele europene ale energiei electrice, să consolideze interconectările transfrontaliere existente și să promoveze cooperarea cu țările din afara UE.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus