Oferte locuri de munca top

UE dublează fondurile pentru realizarea Uniunii Energetice

Light bulbPeste 38 de miliarde de euro din fondurile politicii de coeziune vor fi investite, în perioada 2014 – 2020, pentru realizarea Uniunii Energetice și pentru favorizarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Suma este dublă faţă de investiţiile realizate în perioada anterioară.

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu a declarat: „Finanțarea politicii de coeziune oferă multe oportunități, însă ridică provocări importante regiunilor în ceea ce privește implementarea proiectelor co-finanțate de UE în domeniul energiei.”

Regiunile vor putea să-şi împărtăşească experienţa rezultată în urma investiţiilor în energia regenerabilă prin intermediul noii Platforme inteligente de specializare în energie lansată marţi de Comisia Europeană.

172 de regiuni sau state membre din întreaga Europă participă la această platformă, iar peste 100 dintre acestea au ales energia ca domeniu de specializare inteligentă.

Specializarea inteligentă este o abordare dezvoltată de Comisia Europeană pentru a stimula creșterea economică și prosperitatea la nivel regional. Aceasta încurajează utilizarea eficientă și orientată a investițiilor publice în cercetare-inovare pentru a crea avantaje competitive și a permite regiunilor să se specializeze în domenii considerate a fi punctele lor forte.

Noua platformă pentru energie va oferi informații, cunoștințe și expertiză de investiții în proiectele energetice, în conformitate cu nevoile factorilor de decizie, a autorităților și părților interesate responsabile de energie și de cercetare.

Sus