Oferte locuri de munca top

UAT-urile vor putea prelua imobile fara carte funciara

Camera Deputaților a votat ieri posibilitatea ca UAT-urile să dobândească drepturi de proprietate pentru imobile care nu sunt înscrise în cartea funciară.

Înscrierea va fi realizată ulterior trecerii, de către UAT-ul care a dobândit dreptul de proprietate.

Această modificare a fost introdusă în procesul de legiferare a OUG nr. 63/2019, proces ce va fi încheiat odată ce președintele va promulga noua lege.

Prevederea a fost introdusă de către membrii comisiilor de specialitate deoarece în proprietatea publică a statului există o serie de bunuri neînscrise în cartea funciară pentru care există un interes public județean/local și pentru care lipsa posibilităților statului de a le înscrie în cartea funciară creează dificultăți în realizarea procedurii de trecere.

Care va fi procedura de trecere a unui bun din domeniul public al statului, neînscris în cartea funciară, în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale

Trecerea unui bun din domeniul public al statului, care nu este înscris în cartea funciară, în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se poate realiza până la finalizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, fără înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Trecerea bunului se poate face, sub sancțiunea nulității absolute, numai dacă acesta nu face obiectul unor litigii sau al unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.

Autoritățile administrației publice locale vor fi obligate să înscrie dreptul de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2023, sub sancțiunea revenirii de drept a bunului în domeniul public al statului.

Până la momentul înscrierii dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, autoritățile administraţiei publice locale pot încheia doar actele și operațiunile juridice necesare finalizării procedurilor juridice specifice înscrierii dreptului de proprietate.

Prevederile vor fi aplicate şi în situația trecerii unui bun din domeniul privat al statului în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale.

Reglementarea va aduce următoarele avantaje:

* permite statului să dea curs prompt unei solicitări a UAT de satisfacere a unui interes public județean/local;

* realizează economii la bugetul de stat, deoarece cheltuielile legate de înscrierea în cartea funciară cad în sarcina părții direct interesate de exploatarea bunului în cauză;

* permite conservarea și exploatarea corespunzătoare a bunului și evitarea degradării și devalorizării acestuia;

* contribuie la realizarea cadastrului general, prin faptul că UAT-urile vizate au interesul și obligația de a înscrie bunul în termenul prevăzut;

* facilitează continuarea procesului de descentralizare (deziderat asumat atât la nivelul Programului de Guvernare, cât și la nivelul Programului Național de Reformă 2020), o parte din bunurile vizate de reglementare deservind competențe care se intenționează a fi descentralizate.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus