Oferte locuri de munca top

UAT-urile vor primi 1 mld lei pentru proiectele cu finantare europeana

Lipsa acută de fonduri cu care se confruntă unele UAT-uri împiedică alocarea unor sume de bani pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor care au beneficiat de fonduri externe nerambursabile.

Ca urmare, Guvernul a decis măsuri de urgență, proiectul de OUG fiind aprobat în ședința de joi, 11 aprilie.

Astfel, unităţile administrativ-teritoriale, cu excepția municipiilor reședință de județ și a sectoarelor Municipiului București, vor putea solicita de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2024, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1 miliard de lei.

Sumele vor putea fi utilizate pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile, în vederea realizării/finalizării proiectelor nefinalizate/nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014 – 2020.

Totodată, împrumutul va putea fi folosit pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale după caz, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte.

De asemenea, cu sumele primite UAT-urile vor putea asigura sumelor necesare implementării proiectelor finanțate prin PNRR, aflate în sarcina bugetului local, evidențiate distinct în fiecare contract.

Prin proiectul de act normativ unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor putea efectua trageri din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate în limita sumei de 4.500 milioane lei, permițând astfel autorizarea cererilor de tragere depuse de autoritățile publice locale în vederea finanțării investițiilor publice de interes local.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus