Oferte locuri de munca top

UAT-urile vor primi 1 mld lei pentru finalizarea proiectelor de investitii

Cum în prezent unitățile administrativ-teritoriale au înregistrat blocaje ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale, iar proiectele în implementare cu finanțare nerambursabilă trebuie finalizate până la 31 decembrie 2023, urmează să fie luate o serie de măsuri fiscale pentru finanțarea acestora.

Astfel, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, unităţile administrativ-teritoriale, cu excepția municipiilor reședință de județ și a sectoarelor Municipiului București, vor putea solicita, inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local și pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare. SProcedura va fi valabilă în cursul anului 2023, până cel târziu la data de 15 decembrie 2023.

Limita împrumutului este de 1 miliard lei și va putea fi contractat pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor care trebuie să fie finalizate până la data de 31 decembrie 2023.

Valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate administrativ-teritorială este nelimitată pentru comune și orașe, respectiv 10 milioane lei pentru municipii, altele decât cele reședință de județ și 25 milioane lei pentru județe.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

Dobânda aferentă împrumuturilor este ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Perioada de rambursare a împrumuturilor va fi de 3-5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus