Oferte locuri de munca top

UAT-urile pot incepe sa atraga fonduri de la stat pentru proiectele europene

A intrat în vigoare mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor din Trezorerie acordate unităților administrativ-teritoriale.

Fondurile atrase vor putea fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile din proiectele finanțate din fonduri europene, prefinanțarea sau co-finanțarea unor proiecte.

Astfel, unitățile administrativ-teritoriale, cu excepția municipiilor reședință de județ și a sectoarelor municipiului București, pot solicita, inclusiv pentru instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, de la Ministerul Finanțelor, contractarea în anul 2024 a unor împrumuturi din venituri din privatizare.

Solicitările se depun până cel târziu la data de 30 septembrie 2024.

Împrumuturile din venituri din privatizare sunt înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1 miliard de lei.

Aceste împrumuturi pot fi folosite pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile necesare pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020.

De asemenea, UAT-urile vor putea asigura din aceste împrumuturi prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, după caz, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte.

În același timp, UAT vor putea asigura sumele necesare implementării proiectelor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), aflate în sarcina bugetului local, evidențiate distinct în fiecare contract.

Împrumuturile pot fi contractate de unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv pentru instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară la care unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de membru, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Beneficiarii vor întocmi declarația privind valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor nefinalizate/nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014 – 2020, valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, precum și a sumelor necesare implementării proiectelor finanțate prin PNRR aflate în sarcina bugetului local, evidențiate distinct în fiecare contract, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2024.

În cazul proiectelor nefinalizate/nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014 – 2020, al proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, precum și al proiectelor finanțate prin PNRR, implementate de asociația de dezvoltare intercomunitară, unitatea administrativ-teritorială care are calitatea de membru în asociația respectivă și contractează împrumutul solicită asociației de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuție, situația privind:

* valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor nefinalizate/ nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2014 – 2020

* valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale

* sumele necesare implementării proiectelor finanțate prin PNRR aflate în sarcina bugetului local, evidențiate distinct în fiecare contract, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2024.

Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează fiecare cerere și documentația aferentă, în ordinea înregistrării acesteia la registratura generală a Ministerului Finanțelor, și stabilește valoarea împrumutului.

În termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanțelor, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, va întocmi convenția de împrumut, pe care o va transmite în format electronic unităților administrativ-teritoriale, în vederea semnării.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

Login Required

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus