Oferte locuri de munca top

UAT-urile ar putea sa nu mai vireze cota catre CSC

Mai mulți deputați PNL au elaborat un proiect de modificare a Legii privind Casa Socială a Constructorilor (CSC), organizație paritară de protecție socială a sectorului de construcții și de producere a materialelor de construcții.

Dacă acest proiect va fi votat, unitățile administrativ teritoriale ar putea să nu mai vireze cota către CSC.

Propunerea a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Cei 24 de deputați PNL, inițiatorii noului proiect legislativ, apreciază că prin impunerea unei taxe către CSC se creează o povară suplimentară pentru unitățile administrativ teritoriale.

Ei consideră că este necesar ca primăriile sau consiliile locale / județene să fie exceptate de la plata cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorilor.

În contextul actual, al majorării tarifelor la utilități și a prețurilor materialelor de construcții, primăriile și consiliile locale sau județene din țară fac față cu greu costurilor tot mai ridicate privind finalizarea unor investiții de infrastructură sau de construcții edilitare, explică inițiatorii.

Tocmai aceste obiective de investiții oferă posibilitatea firmelor din domeniul construcțiilor și al materialelor de construcții să își crească cifra de afaceri, fapt care ar reprezenta o sursă din care să vireze taxele către CSC.

Totodată, investitorii și dezvoltatorii din domeniul construcțiilor pot apela și la altfel de finanțări din surse europene, fonduri de coeziune și alte tipuri, nu doar de la cele ale autorităților publice locale, afirmă inițiatorii noului proiect de lege.

Vor incepe lucrarile in cea de-a treia etapa a unui mare proiect rutier

Conform prevederilor actuale, printre sursele de constituire a fondului Casei Sociale a Constructorilor se numără și cota de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al lucrărilor de construcții-montaj. Împreună cu alte contribuții pe care CSC le percepe, și anume 1,5% din salariul de bază al salariaților, precum și a 1,5% din valoarea producției de construcții/montaj realizate și încasate, deductibilă fiscal, acestea reprezintă surse de finanțare pentru protecția socială a angajaților din domeniul construcțiilor și al materialelor de construcții.

Așadar, cota de 0,5% este virată CSC de către orice titular al unei autorizații de construire, chiar dacă este investitor sau proprietar, care are calitatea de beneficiar al unei investiții, indiferent care este sursa de finanțare sau care este forma de proprietate, mai spun inițiatorii proiectului legislativ.

Propunerea legislativă

Legea nr. 215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 372 din data de 22 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) La art. 16 se introduce un nou alineat, alin. (3), care va avea cu următorul cuprins:

(3) Unitățile Administrativ Teritoriale sunt exceptate de la plata taxelor prevăzute în prezenta lege pentru toate categoriile de investiții, indiferent de forma de finanțare.

2) Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus