Oferte locuri de munca top

UAT pot împrumuta 700 mil. euro anul acesta

Primarie_SaveniUnitățile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul acestui an, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, în limita sumei de 700 milioane lei, în principal pentru finanțarea fără sincope a cheltuielilor necesare pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.

Aceasta potrivit unei ordonante de Guvern aprobata la finel săptămânii trecute.

Împrumuturile pot viza, de asemenea, proiectele derulate de UAT-uri în cadrul programelor europene (cu finanţare din fonduri externe nerambursabile) sau a celor guvernamentale.

Este vorba despre asigurarea sumelor pentru prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor, respectiv pentru finanțarea corecțiilor financiare aplicate acestora.

Actul normativ prevede, pentru fiecare tip de împrumut în parte, perioada de rambursare şi posibilitatea rambursării anticipate, integrală sau parţială. Aceste împrumuturi se acordă cu o dobândă ROBOR la 3 luni, comunicată de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata împrumutului.

De asemenea, prin actul normativ se aduc o serie de modificări cu privire la Programul Național de Dezvoltare Locală. Acestea au ca scop îmbunătăţirea  mecanismului de implementare, care face posibilă corelarea ritmului de finanţare a proiectelor cu ritmul de execuție a lucrărilor de construire ale acestora.

Având în vedere că durata de execuţie a unui astfel de obiectiv depăşeşte, cel mai adesea, durata unui an calendaristic, contractele de finanţare vor fi multianuale,  încheiate pe o perioadă de cel mult 4 ani, asigurându-se finanțarea până la finalizare a obiectivelor incluse în program.

Mecanismul  de implementare va asigura predictibilitatea resurselor alocate, precum și posibilitatea ca sursele de finanțare (buget de stat, buget local, fonduri structurale) să fie complementare.

Sus