Oferte locuri de munca top

TVA-ul de plata, eligibil pentru doua tipuri de granturi catre IMM-uri

Cheltuiala cu TVA-ul de plată este eligibilă pentru a fi plătită din granturile acordate prin Măsura 1 și Măsura 2, prin care se acordă sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile. Cele două măsuri fac parte din schema de ajutor de stat instituită prin OUG 130 din 31 iulie 2020.

Astfel, în privința datoriei de TVA, soldul de taxă pe valoarea adăugată (din decontul de TVA) reprezintă creanță fiscală datorată bugetului de stat. Eligibilitatea TVA-ului nu se referă la TVA-ul aferent facturilor de achiziție, ci este vorba strict de TVA-ul de plată rezultat din decontul de TVA (declarația 300).

Beneficiarii pot utiliza microgranturile și granturile pentru capital de lucru pentru stingerea oricăror obligații fiscale declarate de beneficiar sau stabilite de organele fiscale prin declarațiile fiscale sau prin deciziile de impunere emise de organele de control, precum și pentru stingerea amenzilor de orice fel și a altor creanțe bugetare înscrise în titluri executorii emise spre recuperare de ANAF, care se fac venituri la bugetul statului.

De asemenea, nu se face distincție în funcție de forma de organizare a beneficiarilor. Prin urmare, toate categoriile de beneficiari, inclusiv PFA, ONG, CMI etc., pot folosi banii primiți pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat.

Măsura 1 are în vedere acordarea de microgranturi din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară. Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată.

Prin Măsura 2 sunt oferite granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri. Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

* pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

* pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.

* Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus