Oferte locuri de munca top

TVA-ul de 5% pentru locuinte, azi la Guvern

Mai multe prevederi legate de taxa de 5% aplicabilă livrărilor de locuințe, precum și de scutirile de plată a TVA-ului urmează să fie aprobate astăzi de Guvern.

Când va fi aplicată cota redusa de 5%

Cota redusă de taxă de 5% va fi aplicată numai pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, respectiv pentru transferul dreptului de a dispune ca proprietar de aceste locuințe.

Codul Fiscal va fi completat cu următoarele clarificări:

* prin locuinţă se înţelege construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care, la data livrării, satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii;

* anexele gospodăreşti nu se iau în calculul suprafeţei utile a locuinţei de 120 mp

* valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă.

Persoanele impozabile care livrează locuinţe vor aplica cota de 5%, inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări.

În situaţia în care avansurile au fost facturate prin aplicarea cotei standard de TVA, la livrarea bunului imobil se efectuează regularizările prevăzute la art. 291 alin. (6) din Codul fiscal în vederea aplicării cotei de 5%.

Pentru clădirile care fac parte din politicile sociale, cumpărătorul va pune la dispoziţia vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza aceste clădiri conform destinaţiei prevăzute de lege, care se păstrează de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%. Declaraţia trebuie prezentată cel mai târziu până la momentul livrării clădirii respective. Prevederile vor fi aplicate şi în cazul livrării de părţi dintr-o clădire destinate scopurilor respective.

Se va aplica TVA de la a doua tranzacție imobiliară

Modificările Codului Fiscal au în vedere că dacă o persoană fizică va vinde în același an două terenuri sau construcții,  indiferent dacă livrările sunt taxabile sau scutite, respectiva persoană va deveni impozabilă după cea de-a doua tranzacţie. Dacă valoarea cumulată a celor două tranzacții depăşeşte plafonul de scutire, persoana fizică are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, cel târziu în termen de 10 zile de la data depăşirii plafonului, respectiv de la data de 1 a lunii următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

 

Descărcați aici Proiectul de lege

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

 

Sus