Oferte locuri de munca top

Tronsonul 1 DX Craiova – Pitesti: exproprieri mai ieftine

Exproprierile necesare pentru tronsonul 1 al drumului expres Craiova – Pitești vor fi mai ieftine față de cele aprobate inițial în anul 2019. Lista imobilelor ce trebuie expropriate va fi actualizată pe baza documentațiilor cadastrale individuale recepționate de ANCPI, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Diferențele constituite de suprafața expropriată au rezultat din planurilor parcelare ale Primăriei Pieleşti în conformitate cu specificaţiile tehnice pentru lucrările de înregistrare sistematică ce s-au desfăşurat la nivelul U.A.T. Pieleşti, precum şi ca urmare a suprapunerii cu coridorul de expropriere înscris în cartea funciară.

Modificările vizează două terenuri de 42.480 mp, respectiv 5.464 mp, având ca proprietari o persoană fizică, respectiv societatea Bamesa Oțel SA. Ambele terenuri sunt situate în Pielești, județul Dolj.

Suma aferentă despăgubirii pentru cele două imobile, conform Hotărârii Guvernului din 2019, este de 2.920.599 lei, iar cea rezultată ulterior este de 1.378.476 lei.

Astfel, diferența de 1.542.123 lei va deveni disponibilă şi se va restituie la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Exproprieri pentru lucrările de amenajare sens giratoriu pe DN 73, km 3+250 la intersecția DN 73 cu DJ 703K pe raza localității Mărăcineni

Conform unui alt proiect de Hotărâre de Guvern, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3+250 la intersecţia DN 73 cu DJ 703K pe raza localității Mărăcineni” este necesar a se ocupa o suprafață totală de teren de 765 mp, aferentă unui număr de două imobile proprietate privată. Acestea sunt situate pe raza localității Mărăcineni, județul Argeș.

Despăgubirile sunt în cuantum total de 47,6 mii lei.

Indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţie au fost aprobaţi prin ordinul ministrului Transporturilor în aprilie 2020.

 

Descărcați aici Lista imobilelor prevăzute pentru despăgubiri

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus