Oferte locuri de munca top

Trei sferturi din banii alocati de AFM pentru energie regenerabila, nefolositi

Doar un sfert din fondurile pentru promovarea energiei regenerabile și a eficienței energetice au fost distribuite de Administrația Fondului pentru Mediu în perioada 2009-2021, conform analizei asociației Bankwatch România.

În raport se atrage atenția asupra faptului că administrația a cheltuit doar 563 de milioane de euro din sumele totale alocate de 3,3 miliarde de euro în perioada 2009-2022.

Din 140.000 de aplicații, persoane fizice și instituții publice, între 46.000-60.000 au avut dosare aprobate până în mai 2022.

Dacă toți cetățenii care au aplicat ar fi primit finanțare, ar fi putut fi înlocuită 5,5% din energia poluantă, cu o reducere de 477.000 de tone de CO2.

Dacă toți cei 46.000 de cetățeni ar fi ajuns să își instaleze un sistem fotovoltaic de 3 kw, energia produsă de ei ar fi înlocuit 1,8% din  energia produsă din cărbune, cel mai poluant combustibil și ar fi economisit 156.000 de tone de emisii de carbon.

Proiectarea retelei inteligente de iluminat public, licitata de aproape un an 

„România are nevoie de o administrație mai eficientă. Avem nevoie acum de programe funcționale pentru promovarea producției locale de energie și eficiență energetică, cu atât mai mult cu cât o reducere a prețului la energie este mai mult decât necesară, iar panourile fotovoltaice pot fi colacul de salvare atât pentru cetățean cât și pentru stat”, a spus Laura Nazare, coordonatoarea campaniei de tranziție energetică la Bankwatch România.

Scopul principal al acestor programe este reducerea emisiilor de carbon și creșterea capacității energiei regenerabile, însă acești indicatori nu sunt urmăriți de administrație.

În momentul de față nu se cunoaște însă câți dintre cetățenii cu dosare aprobate au și reușit să își instaleze proiecte și să deconteze sumele de bani.

„Putem doar să presupunem că cei care au dosare aprobate au și reușit să-și instaleze panourile fotovoltaice. Însă acest lucru este contrazis de realitatea din teren, unde mulți cetățeni se plâng că au așteptat și 2 ani până să beneficieze de energia proprie”, a adăugat Laura Nazare.

Asociația propune o serie de măsuri pentru eficientizarea implementării programelor AFM, dar și pentru a putea cuantifica mai bine rezultatele lor:

* Instituirea unor mecanisme eficiente de măsurare și raportare reală a performanței programelor de finanțare, astfel încât să fie creată o bază de date actualizată privind cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră redusă ca a urmare a proiectelor finanțate, contribuția acestora la îmbunătățirea nivelului de eficiență energetică și numărul real de sisteme de producere a energiei din surse regenerabile instalate.

* Creșterea nivelului de transparență în ceea ce privește evoluția programelor de finanțare și a rezultatelor acestora. În prezent, informațiile publice despre programele AFM și modul de derulare al acestora sunt incomplete, neclare și diferă în multe cazuri de la o sursă la alta.

* Creșterea capacității administrative pentru implementarea eficientă a programelor de finanțare. Personalul insuficient în raport cu volumul de muncă este o cauză frecventă, recunoscută de mai mulți ani de conducerea Administrației.

* Alocarea unei sume în fiecare program pentru angajarea sau contractarea de consultanți care să asiste beneficiarii în completarea dosarelor și a cererilor. Dacă aceasta ar aduce o creștere a sumelor finale cheltuite și o îmbunătățire a rezultatelor programelor, cheltuiala ar fi pe deplin justificată.

* Schimbarea modului de accesare a finanțării disponibile prin acordarea fondurilor în avans beneficiarilor și nu doar prin decont, după implementarea efectivă a proiectelor finanțate. Astfel s-ar oferi mai multă flexibilitate financiară beneficiarilor care nu ar mai trebui să finanțeze din fonduri proprii proiectele, așteptând ulterior perioade lungi de timp pentru decontare.

Bucurestenii vor avea la dispozitie noi spatii comerciale

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus