Oferte locuri de munca top

Trei sectoare din DJ 204D vor fi modernizate

Două drumuri județene importante, care deservesc mii de locuitori din județul Vrancea, au intrat în linie dreaptă pentru reabilitare și modernizare.

Astfel, a fost lansată licitația pentru modernizarea a trei sectoare din DJ 204 D, ce cumulează peste 19 km de drum județean.

CJ Vrancea a lansat procedura de achiziție publică pentru proiectul ”Modernizare DJ 204 D, sector Suraia – Vulturu km 17+850-km 26+000, L=8.15 km Lot I, sector Maluri – Maluri km 35+600-km 37+000, L=1.4 km Lot II

Procedura de achiziție publică cuprinde următoarele lucrări pentru acest obiectiv de investiții: servicii de proiectare, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, execuția lucrărilor de construire și verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Valoarea totală estimată a contractului este de 26.343.857 lei fără TVA (5,5 milioane euro). Durata contractului va fi de 29 luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 1 martie 2021.

Tototdată, o altă porțiune de aproape 10 km din DJ 204 D va intra în reabilitare, după ce CJ Vrancea a adoptat o hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru continuarea lucrărilor la ”Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu – Hângulești – Maluri, km. 26+000-km-35+600, L=9.60 km, comuna Vulturu, județul Vrancea”.

Și pentru acest obiectiv de investiții procedura de achiziție este în derulare.

Întrucât firma care a contractat inițial aceste lucrări în anul 2017 nu şi-a îndeplinit obligațiile contractuale, CJ Vrancea a decis în iulie 2020 rezilierea unilaterală a contractului de lucrări. Pentru continuarea lucrărilor la acest obiectiv de investiții, s-au elaborat o expertiză tehnică (în luna octombrie 2020) și un proiect tehnic de execuţie pentru continuarea lucrărilor.

Finanțarea acestui obiectiv de investiții este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală II.

Vrancea a solicitat finanțare penru modernizarea a încă 18 km

CJ Vrancea a adoptat și hotărâri privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 E Vidra – Vizantea Livezi – Câmpuri”, precum și asigurarea finanțării pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru același obiectiv de investiție.

Drept urmare, CJ Vrancea a depus la Ministerul Dezvoltării solicitarea de finanțare pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a DJ 205 E Vidra – Vizantea Livezi – Câmpuri (18 km). Pentru aceasta, este necesară suma de 66.329.669 de lei (13.8 milioane de euro), aferentă lucrărilor rămase de executat și a lucrărilor de stabilizare a zonei ca urmare a alunecărilor de teren.

”Am depus ieri la Ministerul Dezvoltării solicitarea de finanțare pentru continuarea lucrărilor de modernizare pe acest drum județean, lucrări care au rămas de executat, precum și lucrări noi, de consolidare a drumului. Acest sector a fost afectat în ultimii ani de alunecările de teren și necesită intervenții serioase, fapt ce a dus la creșterea valorii lucrărilor. Este cel mai mare obiectiv de investiții la nivel național pe PNDL 1“, a declarat Cătălin Dumitru Toma, președintele CJ Vrancea.

În perioada 2009-2014 pentru acest obiectiv de investiții s-au realizat lucrări în valoare de 20.411.393 de lei (reprezentând 85% din valoarea lucrărilor). Deși CJ Vrancea avea asigurate fondurile necesare pentru continuarea şi finalizarea investiției prin PNDL, constructorul nu a continuat execuția lucrărilor la acest obiectiv în condițiile contractuale.

Din acest motiv, în anul 2016, CJ Vrancea a acționat în instanță executantul lucrării (SC Vega 93 SRL Galați) și a avut câștig de cauză.

La începutul anului 2021, MDLPA a comunicat CJ Vrancea faptul că s-a aprobat prelungirea duratei contractelor de finanțare cu o perioadă de până la doi ani pentru obiectivele incluse în PNDL 1, pentru care nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus