Oferte locuri de munca top

Trei noi scheme de ajutor de stat pentru eficienta energetica

Au intrat în vigoare trei noi scheme de ajutor de stat / de minimis pentru eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari, precum și pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile.

Fondurile alocate sunt asigurate prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014— 2020, din surse alocate în cadrul Fondului de coeziune.

Ajutor pentru eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul POIM 2014—2020

În cadrul schemei, proiectul propus trebuie să realizeze o scădere a consumului energetic total de minimum 10% în cadrul măsurilor de eficiență energetică, prin utilizarea surselor regenerabile de energie față de indicatorii energetici specifici inițiali, în caz contrar proiectul este declarat neeligibil.

Fabrica de materiale de constructii, extinsa cu aproape 9 mii mp

Ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă.

Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:

* valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (doi ani fiscali anterior încheiați și anul fiscal în curs), indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene

* atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

* plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de minimum 500 de întreprinderi și maximum 2000 de întreprinderi.

O unitate vinicola va fi extinsa si modernizata

Ajutor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor industriale și celor  pentru prestări servicii

Schema de ajutor de stat se aplică pentru proiectele care propun investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție, de servicii ale IMM-urilor, inclusiv ale microîntreprinderilor, și ale întreprinderilor mari.

Investițiile în măsuri de eficiență energetică presupun intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe, intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului.

Lucrările privind consolidări seismice sunt excluse de la finanțare.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 200 mlioane de euro.

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de maxim 4000 de întreprinderi.

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și are o valoare minimă de 247.500 lei și valoare maximă de 2.475.000. lei, echivalentul a 50.000 euro, respectiv 500.000 euro în lei la cursul mediu de schimb de 4,95 lei. Fiecare întreprindere este eligibilă cu un singur proiect de investiții.

Lucrari de demolare, prevazute pe un aeroport

Ajutor pentru producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

Schema de ajutor de stat se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, care realizează investiții pentru obținerea de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, destinată consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului.

Schema se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni:

* investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile – cu excepția biomasei;

* investiții în lucrări de modernizare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 200 milioane euro.

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de maximum 2000 de intreprinderi.

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și are o valoare minimă de 247.500 lei și valoare maximă de 2.475.000. lei, echivalentul a 50.000 euro, respectiv 500.000 euro în lei la cursul mediu de schimb de 4,95 lei.

Intensitatea ajutorului de stat acordat este de 30% din costurile eligibile, pentru proiecte de investiţii în capacităţi de producere de energie din SRE cu excepția biomasei.

 

Descărcați aici

Sus