Solplanet x AeroFix

Trei companii chineze s-au precalificat pentru construcţia centralei hidroelectrice de la Tarniţa

hidro-tarnitaTrei companii s-au precalificat pentru a participa la dezvoltarea proiectului „Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița-Lăpuștești”.

După analiza documentelor de precalificare depuse de către fiecare consorțiu de investitori în parte, listăcu investitorii precalificaţi cuprinde trei consorții formate din următoarele firme:

  • China Gezhouba Group Company Limited Și Wu Lingpower Corporation Limited;
  • China Huadian Engineering Co. Ltd. Și Guizhou Wujiang Hydropower Development Co. Ltd.;
  • Huaneng Lancang River Hydropower Inc.  Și Hydrolancang International Energy Co., Ltd.

“Prima etapă s-a încheiat. Urmează etapa de negociere a ofertelor preliminare și neangajante. CHEAP Tarniţa – Lăpuștești este un proiect strategic de interes național,  o investiție în securitatea energetică a României” – a declarat Ovidiu Demetrescu, directorul general al companiei de proiect Hidro Tarnița S.A.

 

Cele trei consorții au îndeplinit criteriile de precalificare cerute prin Documentația pentru precalificare şi pot participa la următoarele etape ale procedurii de selecție investitori. Astfel investitorii precalificați vor fi invitați la rundele de negocieri preliminare și neangajante, pe baza ofertelor depuse de aceștia.

În funcție de rezultatele obținute, societatea Hidro Tarnița S.A., sub coordonarea Comisiei de Negociere și Implementare, va elabora Caietul de Sarcini final, document care va conține toate elementele și condițiile ofertei finale și angajante, pe care investitorii precalificați vor fi invitați să le depună.

Dupa finalizarea ultimei etape – cea de derulare a licitației cu oferta închisă în plic sigilat, se va desemna un investitor câștigător, care va semna toate documentele necesare participării la acționariatul Hidro Tarnița S.A., în vederea realizării, implementării și operării proiectului CHEAP Tarnița – Lăpuștești.

 

Realizarea centralei hidroelectrice Tarnița-Lăpuștești presupune o investiției green-field estimată la aproximativ un miliard de euro.

CHEAP Tarnița-Lăpuștești va fi localizată în nord-vestul României, la aproximativ 30 km de orașul Cluj Napoca, pe valea râului Someșul Cald.

 

Sus