Oferte locuri de munca top

Transporturile pierd peste 1 miliard de lei la rectificarea bugetară

HPIM7290(cladirea-ministerului-transporturilor)Ministerul Transporturilor pierde 1,613 miliarde de lei, la cea de-a doua rectificare bugetară pe acest an, potrivit notei de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență.

Suma de 597,3 milioane lei este prevăzută pentru capitalizarea Companiei Naționale de Căi Ferate ‘CFR’, în vederea plăţii restanțelor către minister reprezentând TVA dedus și nevirat la bugetul de stat la termenele stabilite în normele de închidere a exercițiului bugetar.

Pentru capitalizarea Metrorex s-a alocat suma de 55 de milioane de lei pentru plata ratei aferentă unui credit comercial, 141,98 milioane lei la titlul ‘Transferuri între unități ale administrației publice’, în principal pentru întreținerea infrastructurii rutiere, 265,3 milioane lei pentru plata facilităților la transportul pe calea ferată, metrou, rutier, de care beneficiază anumite categorii sociale și 126,2 milioane lei subvenții în principal pentru asigurarea serviciului public de transport feroviar de călători.

Ministerul Dezvoltării Regionale va primi 754,4 milioane lei, la cea de-a doua rectificare bugetară pe acest an.

Potrivit notei de fundamentare, Ministerul Dezvoltării va avea 1 miliard de lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (263,25 milioane lei asigurate prin redistribuire din bugetul propriu), 36,75 milioane lei pentru Programul privind elaborarea/reactualizarea Planurilor de Urbanism Generale ale localităților (asigurate prin redistribuire din bugetul propriu) și 16,9 milioane lei pentru proiecte cu finanțare din FEN postaderare 2014 – 2020 (asigurate prin redistribuire din bugetul propriu).

Ministerul Fondurilor Europene va avea în plus 729,6 milioane lei per sold pentru finanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile.

Cei mai multi bani dintre ministerele care primesc fonduri suplimentare la doua rectificare bugetară din 2015 vor merge la Ministerul Agriculturii care va primi 769,5 milioane lei. Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) primește 769,5 milioane de lei pentru plata titlurilor executorii (tranșa aferentă anului 2016), subvenția motorină, cheltuieli îmbunătățiri funciare, investiții și pentru fonduri externe nerambursabile. De asemenea, suma de 300 milioane lei a fost estimată pentru despăgubiri acordate producătorilor agricoli pentru pagubele cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015.

Și bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri s-a diminuat per sold cu 108,1 milioane lei, dar s-au alocat 93,1 milioane lei, în principal pentru plata restanțelor la ajutoarele de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii și investiții ale agenților economici cu capital de stat, pentru exproprieri la exploatarea Jilt din cadrul Complexului Oltenia. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a propus diminuarea la FEN cu 201,2 milioane lei.

Sus