Oferte locuri de munca top

Toate legile achizitiilor publice vor fi modificate

Peste 140 de deputați de la toate partidele aflate la putere au semnat o inițiativă legislativă de simplificare a legilor achizițiilor publice. Numărul mare de semnatari face ca noul proeict de lege să aibă mari șanse să devină lege .

Astfel, parlamentarii pregătesc modificarea tuturor celor patru legi ale achizițiilor publice cu scopul ”de a crea un cadru favorabil pentru realizarea investițiilor și reformelor avute în vedere de Comsia Europeană” prin instrumentul de finanțare PNRR (Planul Națonal de Redresare și Reziliență).

Redăm în continuare principalele modificări propuse.

Mărirea pragurilor

Una dintre modificările propuse are în vedere mărirea pragurilor privind valoarea achizițiilor directe de la 135.060 lei la 500.000 de lei, respectiv de la 450.200 lei la 5.000.000 de lei. Majorarea va facilita accesul României la fondurile UE și va contracara efectele creșterii inflației și a cursului valutar, susțin inițiatorii noului proiect legislativ.

Investitori germani vor edifica o noua unitate de productie

Contract inițial vs achiziție inițială

O altă modificare privește sintagma „contract inițiaľ”, care va fi înlocuită cu sintagma „achiziție inițială”. Înlocuirea este considerată ca fiind necesară întrucât interpretarea normei trebuie să se facă în sensul că procedura de achiziție inițială se stabilește prin raportare la valoarea totală (deci inclusiv a posibilelor negocieri), şi nu doar la cantitatea fermă ce urmează a fi achiziționată prin licitație deschisă, așa cum se poate interpreta sintagma „contract inițial”.

Susținerea terțului în procedura simplificată

Susținerea terțului în procedura simplificată va fi limitată la cel mult 50% din cuantumul stabilit. Procedura simplificată este aferentă contractelor ale căror valori estimate se situează sub pragul prevăzut în directivele europene în domeniu, astfel încât, în lipsa acestei limitări, există riscul ca anumiți operatori economici care nu dețin capacitatea financiară şi/sau tehnică și profesională să se poată califica în procedură printr-o susținere mai mare de 50% acordată de un terț.

O singura oferta pentru un contract de aproape 30 mil euro

Sancțiuni pentru neplată

Propunerea mai include sancțiuni pentru nerealizarea plății directe către subcontractanți / furnizori / subcontractanții subcontractanților, când aceștia și-au exprimat opțiunea de a fi plătiți direct de către autoritate.

Termene reduse pentru evaluarea ofertelor

De asemenea, este vizată reducerea termenelor de evaluare a ofertelor, astfel încât procedurile să fie finalizate într-un termen rezonabil, fără întârzieri nejustificate și fără a exista riscul unor blocaje. Mai exact, termenul acordat ofertanților/candidaților pentru transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificări va fi de cel mult 5 zile lucrătoare și a fi stabilit în funcție de complexitatea solicitării.

Clarificări pentru schimbarea contractantului

Vor fi aduse clarificări privind posibilitățile de aplicare a prevederilor ce permit schimbarea contractantului, dacă au fost prevăzute clauze de revizuire privind:

* preluarea de către terțul susținător a contractului, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți;

* preluare de către ofertanții clasați pe locurile inferioare cu ofertă admisibilă, dar în condițiile ofertei clasate pe primul loc (inclusiv prețul), dacă următorul ofertant acceptă și în situația în care contractantul inițial nu demarează contractul în termenele și cu respectarea clauzelor contractuale.

Asfel, se va evita reluarea procedurilor de atribuire pentru situațiile în care contractantul este în imposibilitatea derulării contractului de achiziție publică, cu menținerea acelorași avantaje ale ofertei declarate câștigătoare.

Proiectul va fi transmis, la cerere, abonatilor ARENA Constructiilor  

(contract@arenaconstruct.ro)

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie 2022

Sus