Oferte locuri de munca top

Toate documentele proiectelor cu fonduri europene vor fi digitalizate din vara

Toate documentele proiectelor finanțate din fonduri europene vor putea fi emise și primite doar în format digital din această vară, după cum se prevede într-un proiect de Ordonanță de Urgență.

Potrivit viitoarei OUG, de la 1 iunie 2020, autoritățile de management și beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții vor fi obligați ca, numai prin intermediul sistemului informatic, să emită, să primească și să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, dosarele achizițiilor publice, rapoartelor de progres, precum și a altor categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor SMIS2014+/MySMIS2014.

Emiterea, transmiterea și prelucrarea documentelor în format letric va fi permisă numai pentru circuitul intern al acestora și numai pentru situațiile în care există obligativitatea legală a arhivării acestora în format letric.

De asemenea, autoritățile de management, organismele intermediare precum și beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare/ordine/decizii de finanțare vor utiliza semnătura electronică potrivit prevederilor legale în vigoare.

Contractele de finanțare/ordinele/deciziile de finanțare, actele adiționale aferente contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, cererile de rambursare, cererile de prefinanțare, cererile de plată, rapoartele de progres, dosarele achizițiilor publice, precum și orice alte documente emise și semnate cu semnătură electronică calificată vor fi asimilate înscrisurilor autentice.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020

 

 

 

 

Citiți și:

Aproape 42 mil euro, pentru edificarea unui ansamblu rezidential in Capitala

Cu cine a fost semnat contractul rutier de 23 mil euro

Contracte rutiere de 200 mil lei, semnate

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

 

Sus