Solplanet x AeroFix

Toate constructiile pentru imbunatatiri funciare vor putea fi verificate

Barajul_Paltinu_002Numărul limitat de personal al Agenţiei de Îmbunătăţiri Funciare facea ca nu toate construcţiile să poata fi verificate şi astfel rămâneau fără avize elemente de infrastructură publică, precum staţiile de pompare de irigaţii sau alte construcţii hidrotehnice.

Pentru a remedia deficienţa din sistem ca urmare a lipsei de personal, Guvernul a iniţiat o procedură în regim de urgenţă.

Ca urmare, personalul Agenţiei de Îmbunătăţiri Funciare va fi suplimentat cu 995 de persoane, iar numărul maxim de posturi fiind de 2495.

Aceasta prevedere este stipulată în legea privind modificarea OUG 82/2015 pentru organizarea activităţii de îmbunătăţiri funciare, promulgată de preşedinte la sfârşitul săptămânii trecute.

Suplimentarea personalului este necesară pentru a “permite colectarea tarifului IF, acesta fiind o componentă a bugetului agenţiei prin care se finanţează cheltuielile de administrare, exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului şi celelalte activităţi prevăzute de lege.”

De asemenea, legea reglementează şi stabilirea taxei IF care se aprobă anual până la 30 iunie pentru anul următor şi este stabilită de conducerea Agenţiei la propunerea Directorului General, potrivit expunerii de motive a proiectului.

Ordonanţa 82/2011 prevedea reducerea personalului Agenţiei de la 5.000 la 1500 de angajaţi.

Sus