Oferte locuri de munca top

Guvern: Toate constructiile din fonduri publice vor folosi BIM

În proiectele de investiții din sectorul construcțiilor finanțate din fonduri publice va fi implementată metodologia BIM (Building Information Modelling).

Foaia de parcurs pentru implementarea acestei metodologii la nivel național a fost aprobată astăzi de Guvern.

Măsura face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării.

Realizarea acestui cadru normativ simplificat și actualizat ar trebui să sprijine implementarea investițiilor în tranziția către clădiri verzi și reziliente, conform guvernanților.

Necesitatea elaborării unei foi de parcurs la nivel național pentru implementarea BIM vine în contextul transformării digitale a sectorului de construcții, prioritate stabilită la nivel european și național, care să contribuie în același timp la neutralitatea din punct de vedere climatic până în anul 2050.

Un singur ofertant pentru un mare proiect de infrastructura

Etape de implementare

Implementarea acțiunilor se va realiza progresiv pe parcursul a 4 etape:

* Etapa 1 (trimestrul III – trimestrul IV 2022)

Etapa de debut constă în promovarea și aprobarea de către Guvern a Memorandumului privind implementarea metodologiei BIM la nivel național, în proiectele de investiții din sectorul construcțiilor. De asemenea, prevede constituirea unui grup de lucru interinstituțional, sub coordonarea MDLPA, ca minister responsabil în domeniul construcțiilor.

* Etapa 2 (trimestrul I 2023 – trimestrul II 2024)

În această etapă se vor dezvolta instrumentele de comunicare, cadrul de reglementare tehnică, se vor identifica practicile aplicabile în proiecte realizate în BIM, se vor stabili cerințele, specificațiile, sistemele de clasificare și alte instrumente suport pentru ghidarea factorilor interesați și pregătirea unui cadru de implementare adecvat.

În perioada de pregătire trebuie clarificate mai multe aspecte ce țin de cadrul tehnic și de pregătirea cadrului normativ si administrativ necesar etapei proiectelor pilot.

Tot în această etapă vor fi inițiate programe de formare profesională pentru administrația publică și pentru specialiști cu privire la utilizarea BIM, vor fi lansate scheme de ajutor de stat/scheme de minimis pentru firmele de proiectare și execuție, pentru a putea fi dezvoltată capacitatea mediului privat de a implementa proiecte în sistem BIM.

Mai multi constructori sunt interesati sa faca 25 km DJ

De asemenea, în Etapa 2 vor fi incluse/extinse module specifice pentru utilizarea BIM în curriculele de formare ale facultăților de construcții și arhitectură.

* Etapa 3 (trimestrul III 2024- trimestrul III 2026)

Această etapă vizează pregătirea și derularea unor proiecte pilot realizate în BIM din sectorul public, care vor fi finanțate de la bugetul de stat sau din bugetul de venituri proprii ale MDLPA.

* Etapa 4 ( trimestrul IV 2026 – trimestrul IV 2028)

În această etapă vor fi extinse categoriile de proiecte la care va fi obligatorie realizarea în BIM și vor fi utilizate pe scară largă instrumentele digitale dezvoltate în etapele anterioare, respectiv instrumentele de comunicare, partajare, interoperabilitate de informații.

Cu sprijinul actorilor publici și privați din sectorul construcțiilor se vor stabili noi criterii de selecție a proiectelor pentru care va fi obligatorie realizarea în BIM și se va avea în vedere accelerarea ritmului de implementare a BIM la nivel național în proiectele de lucrări publice, acțiune care va face posibilă tranziția către Stadiul 3 de maturitate BIM.

 

 

Descărcați aici toate detaliile

Login Required

Sus