Solplanet x AeroFix

Toate construcţiile din Baia Mare vor trebui să respecte regulamentul de arhitectură

Baia_Mare-_centru_istoricPentru a putea elimina haosul cromatic, lipsa coerenţei imaginii urbane, senzaţia de disconfort vizual consilierii locali din Baia Mare au considerat că este necesară elaborarea unui regulament de arhitectură, ca element esenţial în percepţia vizuală.

Astfel, lucrările de construire sau reabilitate de pe raza muncipiului Baia Mare nu vor mai putea fi realizate decât cu respectarea regulamentuluilocal de arhitectură şi estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic şi estetic al faţadelor construcţiilor situate.

Regulament, aprobat recent de consilierii locali,stabileşte cadrul unitar în vederea autorizării lucrărilor de construire, reconstruire, reparare, amenajare, reabilitare a clădirilor/faţadele clădirilor, respectiv în zonele construite existente şi în cele cu valoare arhitecturală deosebită.

În majoritatea ţărilor europene, cromatica faţadelor este reglementată atât pentru monumentele protejate cât şi pentru zonele cu construcţii noi.

Prin acest regulament edilii urmăresc să obţină o cromatică urbană care să îmbunătăţească imaginea municipiului Baia Mare. Vor fi dezvoltate strategii cu privire la partea de arhitectură, cromatică, estetică urbană pentru fiecare zonă identificată prin prezentul regulament ce vor fi supuse spre aprobare comisiei CAEU, acestea devenind parte integrantă a regulamentului în baza unui hotărâri de consiliu local.

Regulamentul vizează :

1. modul de conformare volumetrică şi finisare a faţadelor construcţiilor noi;

2. modul de finisare a faţadelor construcţiilor existente în cadrul lucrărilor de reabilitare, amenajare;

3. culorile permise în finisarea faţadelor;

4. materiale permise în finisarea faţadelor;

5. La alegerea cromatică a faţadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea culorii:

1. dimensiunea faţadei: pentru suprafeţele mari pline se vor alege culori în tonuri cât mai deschise, pastelate;

2. vecinătăţile: alegerea cromatică a faţadelor se va face ţinând cont de clădirile învecinate care se supun reglementărilor din prezentul regulament;

3. lumina naturală: pentru faţadele expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate, prin elaborarea de studii de însorire (pentru construcţiile cu funcţiuni publice).

4. formă: propunerea cromatică a faţadelor trebuie să fie corelată cu geometria şi elementele faţadei;

 

Nuanţele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi înguste, iar accentele cromatice mai intense se pot folosi pe clădirile din spaţii mai largi.

Elementele de finisaj (cărămida aparentă, piatră, lemnul, etc.) amplasate pe faţada construcţiilor vor avea culoarea naturală, excepţie vor face elementele ce necesită tratare specială pentru intemperii.

Înainte de finisarea faţadei, constructorul are obligaţia realizării probei de culoare, care va fi confirmată de proiectant şi beneficiar.

Delimitarea culorilor sau nuanţelor diferite se va realiza prin asize sau la modificarea de planuri în câmpul aceleiaşi faţade.

Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să asigure starea corespunzătoare a faţadelor prin: întreţinerea curentă a tâmplăriilor vitrinelor, ferestrelor, uşilor, soclului, finisajele şi vopsitoriile, a detaliilor de faţadă şi a elementelor decorative, a acoperişului inclusiv sistemul de construcţie al acestuia;

Este strict interzisă tratarea cromatică parţială a faţadei, indiferent de amplasamentul construcţiei. Faţada va fi tratată ca un ansamblu unitar, proprietarii avănd obligaţia de a uniformiza aspectul cromatic al construcţiei, respectând prezentul regulament.

Orice tip de înscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe faţadă este interzis.

Se interzice folosirea ca element de finisaj pe faţadă, a materialelor de calitate îndoielnică din punct de vedere estetic, durabil şi fiabil.

De la intrarea în vigoare a prezentului regulament, proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să respecte prevederile acestuia, atât pentru construcţiile existente pe raza Municipiului Baia Mare cât şi a celor pentru care se solicită autorizaţii de construire.

Sus