Oferte locuri de munca top

Termene noi pentru restructurarea afacerilor in dificultate

Planul de restructurare ce se realizează în etapa de prevenire a insolvenței societăților comerciale va putea fi realizat în noi termeni, devenind accesibil mai multor antreprenori.

Această noutate a fost propusă în procedură de urgență, modificarea urmând să fie realizată în cadrul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

În prezent, termenul maxim pentru implementarea măsurilor stabilite prin planul de restructurare este de 48 de luni de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie, cu posibilitatea prelungirii cu 12 luni.

În plus față de aceasta, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului propusă, statul are în vedere ca aceste dispoziții să fie aplicabile și procedurilor de concordat preventiv începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 216/2022 (14 iulie 2022).

În această situaţie, termenul maxim al concordatului preventiv va fi de 48 luni, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăși o durată totală a derulării concordatului de 60 luni.

Prevederile legate de prevenirea insolvenței au fost introduse în legislația noastră ca urmare a Directivei(UE) 2019/1.023.

Spatii noi de aproape 12 mii mp pentru o ferma

Criteriul este starea de dificultate financiară și nu data la care au apelat la procedura de concordat preventiv.

Situația a impus ca legislația în vigoare să fie amendată și cu acordarea dreptului antreprenorilor de a beneficia de termenele mai favorabile.

Directiva a fost transpusă prin Legea nr. 216/2022, ce introduce mecanisme prin care antreprenorii în stare de dificultate sunt ajutați prin oferirea unui cadru legislativ mai favorabil, față de vechea reglementare a procedurilor de pre-insolvență.

Termenele prevăzute de procedurile de concordat inițiate înainte de intrarea în vigoare a a acestei legi se dovedesc a nu fi adaptate noilor realități, deși antreprenorii care au apelat la aceste proceduri experimentează aceleași probleme economice asemenea antreprenorilor care aleg să-și deschidă procedura de concordat preventiv la data prezentă, beneficiind de prevederi mai favorabile, conform proiectului.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus